Siirry sisältöön

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri, taiteet ja luova toiminta lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen.

Tasolla kaksi kirjaa, joista ensimmäinen on suljettu ja toinen avoinna niin, että sen keskimmäisistä sivuista on muodostettu taivuttamalla sydänkuvio.

Kaikki taide- ja kulttuuritoiminta voi edistää hyvinvointia ja terveyttä. Laajasti ajateltuna mikä tahansa kulttuuripalvelu, jolle on asetettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita kuten osallisuus, aktiivisuus tai merkityksellisyyden kokemus, voidaan nähdä kulttuurihyvinvointipalveluna.

Palvelut voivat esimerkiksi lisätä toimintakykyä, elämänhallinnan tunnetta ja koettua terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä yksinäisyyttä ja sosiaalista eriytymistä, lisätä osallisuutta ja kykyä itseilmaisuun,
parantaa työhyvinvointia tai tukea mielenterveyttä.

Pirkanmaalle laadittu alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma valottaa erinomaisesti hyvinvoinnin edistämistä kulttuurin avulla.