Siirry sisältöön

Osallistava budjetointi Juupajoella

Juupajoen kunnan talousarviossa on vuonna 2024 varattu 30 000 euroa yhteen tai useampaan kuntalaisten ideoimaan kohteeseen. Kutsumme juupajokelaiset mukaan yhteisiä varoja koskevaan ideointiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon eli osallistavaan budjetointiin.

Juupajoen kunnalla on kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen haettuja ja saatuja perintövaroja yhteensä noin 100 000 euron verran. Vuonna 2024 toteutetaan ensimmäinen osallistava budjetointi, jossa kuntalaiset ideoivat ja äänestämällä valitsevat hyvinvointia edistävän kohteen/kohteet 30 000 euron määrärahalla. Juupajoen kunnan kokoon ja suurempien kuntien vastaaviin osallistaviin budjetointeihin verraten määrärahan suuruus on merkittävä. 

Osallistavaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja monenlaisissa tilanteissa. Varoja ei voi kuitenkaan käyttää kunnan lakisääteiseen palvelutoimintaan, vaan nyt haetaan uusia ideoita ja kuntalaisten hyvinvointia lisääviä kohteita.

Alla olevassa valikoissa voi tutustua tarkemmin osallistavan budjetoinnin vaiheittaiseen etenemiseen. Klikkaamalla nuolta valikkoteksti avautuu.

Osallistavan budjetoinnin eteneminen

Osallistava budjetointi Juupajoella käynnistyy ideointivaiheella 26.2.-31.3. 2024. Ideointivaiheessa kuka tahansa voi jättää kuntalaisten hyvinvointia lisääviä ehdotuksia, jotka ovat toteutettavissa annetulla määrärahalla (30 000 euroa).

Seuraavassa vaiheessa kunnan johtoryhmä arvioi annetut ideat ja valitsee niistä soveltuvimmat, ennakkoon ilmoitetut kriteerit täyttävät ideat äänestysvaiheeseen.

Äänestyksessä 15.4.-5.5.2024 välisenä aikana kuntalaisilta eniten ääniä saanut ehdotus tai eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka pysyvät yhteiseltä kokonaiskustannukseltaan annetussa määrärahassa (30 000 euroa) esitetään toteutettaviksi Juupajoen kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus tekee lopullisen päätöksen määrärahan käytöstä 13.5.2024 kokouksessaan.

Ideointivaihe 26.2.-31.3.2024 on päättynyt

Ideointivaiheessa kaikki saavat ideoida ja ehdottaa, mihin yhteiseen hyvään määräraha (30 000 euroa) voitaisiin Juupajoella käyttää osittain tai kokonaan. Muistathan jättää ehdotuksesi yhteydessä omat yhteystietosi siltä varalta, että arviointivaiheessa tulisi tarve esittää tarkentavia kysymyksiä.

Vain yhteystiedoilla varustetut ideat ja ehdotukset käsitellään. Yhteystietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, eikä niistä kerätä rekisteriä. Kaikki kunnalle toimitetut ehdotukset julkaistaan ideointivaiheen jälkeen kunnan verkkosivuilla. Ehdottajien nimiä ei julkaista.

Tutustu ideoiden ja ehdotusten kriteereihin ja toimita vapaamuotoisesti kuvailemasi idea tai ehdotus sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla.

  Alle 16-vuotiaiden ideointivaihe toteutetaan kouluilla.

  Kriteerit ideoille ja ehdotuksille

  Ideoiden ja ehdotusten tulee noudattaa tiettyjä periaatteita ja kriteereitä, jotta niillä on mahdollisuus edetä prosessin seuraavissa vaiheissa. Huomioithan ehdotuksessasi siis seuraavat:

  • idean tulee edistää laajasti kuntalaisten hyvinvointia
  • idean toteutus on kunnan toimivallassa eikä se ole ristiriidassa esimerkiksi kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa
  • kunnalla on mahdollisuus toteuttaa lopulta valitut ideat itse valitsemiensa kumppaneiden kanssa. Alkuperäisen idean lopullisena toteuttajana saattaa siis toimia esimerkiksi idean ehdottaja itse, paikallinen yhdistys tai yhteisö, kunta tai kunnan valitsema alihankkija tai yhteistyökumppani. Lopulta toteuttaviksi valittujen ideoiden todellisten kustannusten maksaminen määritellään tarkemmin varsinaisessa toteutussuunnittelussa
  • toteutettavaksi valittu idea on kustannustensa osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta tule aiheutua merkittäviä toistuvia kuluja seuraaville vuosille
  • idean tulee olla pääsääntöisesti toteutettavissa saman vuoden aikana
  • idea on toteutettavissa nimenomaan Juupajoen kunnan alueella
  • idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida etukäteen. Idean/ideoiden tulee mahtua osallistavan budjetoinnin annettuun enimmäismäärärahaan
  • jättämällä idean tai ehdotuksen luovutat kunnalle täyden oikeuden muokata ja jatkokehittää sitä. Jätettyä ideaa saatetaan vapaasti muokata ja yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi toisen samankaltaisen idean kanssa ennen sen mahdollista etenemistä äänestykseen
  • jätetyistä ideoista tai lopulliseen toteutukseen valituista ideoista ei makseta palkkiota
  • kunta pidättää oikeuden vapaasti jatkokehittää ja mahdollisesti hyödyntää myös äänestysvaiheesta poisjääneitä ideoita myöhemmin kunnan palveluiden kehittämiseen osallistavan budjetoinnin ulkopuolella
  • kunta pidättää oikeuden perustellusta syystä olla toteuttamatta mitään määräaikaan jätetyistä ideoista.

  Ideoiden arviointivaihe 1.4.-14.4.2024 on toteutettu

  Kunnan johtoryhmä arvioi määräaikaan mennessä toimitetut, yhteystiedoilla varustetut ideat ja ehdotukset. Ehdotuksista valitaan noin 5-10 kpl toteutuskelpoisinta sekä osallistavan budjetoinnin periaatteita ja kriteereitä noudattavaa ideaa jatkoon eli kuntalaisten äänestettäväksi.

  Äänestykseen edistettävistä ideoista laaditaan tarkennettu toteuttamissuunnitelma ja kustannusarvio. Mahdollisia samankaltaisia ideoita voidaan yhdistää ja vapaasti jalostaa äänestykseen eteneviksi toteutuksiksi.

  Myös ne ideat ja ehdotukset, jotka eivät etene äänestykseen julkaistaan kunnan verkkosivuilla Jokaiseen annettuun ideaan (tai keskenään samankaltaisiin ideoihin yhdessä) annetaan myös lyhyt julkinen arvio. Idean tai ehdotuksen jättäneiden nimiä ei julkaista.

  Äänestysvaihe 15.4.-5.5.2024 on päättynyt

  Äänestyksessä olevat mukana olevat ehdotukset ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla, kunnanvirastolla, kirjastolla sekä koulukeskuksella ja pienten lasten koululla.

  Äänioikeus on Juupajoen kunnan asukkailla: 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat äänestävät sähköisellä lomakkeella tai paperisella lomakkeella, alle 16-vuotiaat koululaiset äänestävät kouluilla.

  Äänestysaika on 15.4.-5.5.2024.

  Äänestäminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Tämän lisäksi äänestäminen on äänestysaikana mahdollista myös paperisella lomakkeella kunnanvirastolla (Koskitie 50) tai kirjastolla (Kirkkotie 1) toimipisteiden asiakaspalveluaikoina.

  Äänestysajan päätyttyä sähköiset äänet ja paperilomakkeilla annetut äänet lasketaan yhteen. Tämän jälkeen äänestystulos julkaistaan. Juupajoen kunnanhallitukselle esitetään toteutettavaksi äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus tai eniten ääniä saanet ehdotukset, joiden yhteenlaskettu toteutuskustannus mahtuu annettuun määrärahaan (30 000 euroa).

  Vuoden 2024 osallistavan budjetoinnin äänestyksessä mukana olevat kohteet:

  • Korkeakosken torialueen kehittäminen. Torin käytettävyyttä ja viihtyisyyttä parannetaan rakentamalla torille myyntikatos tai siirrettävä myyntikäyttöön soveltuva rakennus sekä lukittava torivälinevarasto. Lisäksi torin viihtyisyyttä parannetaan pöytä- ja tuoliryhmillä. Kustannusarvio 30 000 e.
  • Ulkokuntosalin perustaminen Koulukeskuksen ympäristöön. Lisätään aukioloajoista riippumattomia liikuntamahdollisuuksia asentamalla Koulukeskuksen piha-alueelle ulkokuntoiluun soveltuvia välineitä. Välineiden tulee olla sellaisia, että niitä voivat käyttää mahdollisimman laajasti eri ikäiset kuntalaiset. Kustannusarvio 30 000 e.
  • Sisäkuntosalin välineistön kehittäminen. Hankitaan uusia, paremmin kuntalaisia palvelevia kuntosalilaitteita ja -välineitä olemassa olevalle Koulukeskuksen kuntosalille. Muun muassa uutta juoksumattoa, käsipainoja ja jalkaprässiä on toivottu. Kustannusarvio 20 000 e.
  • Uimataidon kehittäminen. Kunta järjestää bussikuljetuksen kaiken ikäisille kuntalaisille esimerkiksi kerran kuukaudessa Mäntän tai Oriveden uimahalliin ja kustantaa osallistujien uintiliput. Kustannusarvio 5 000 e.
  • Lasten tapahtuma Juupajoella. Sisältönä esimerkiksi lastenteatteria ja/tai lastenmusiikkia. Kustannuksiin sisältyy kuljetus tapahtumaan ja takaisin Juupajoen alueella. Kustannusarvio: 5 000 e
  • Nuorten tapahtuma Juupajoella. Nuorten tapahtuma, esiintyjänä esimerkiksi suosittu tubettaja tai nuorten suosiossa olevan artistin/yhtyeen keikka. Kustannuksiin sisältyy kuljetus tapahtumaan ja takaisin Juupajoen alueella. Kustannusarvio 10 000 e
  • Sähköpyörät kirjastoon lainattavaksi. Hankitaan kolme sähkömaastopyörää kirjastoon lainattavaksi. Kustannusarvio 10 000 e.
  • Tehtaanjärven uimarannan kunnostaminen. Rakennukset, ranta-alue, pysäköintialueet kunnostetaan ja kalusteet uusitaan. Kustannusarvio 10 000 €.
  • Kopsamon uimarannan kunnostaminen. Rakennukset, ranta-alue, pysäköintialueet kunnostetaan ja kalusteet uusitaan. Kustannusarvio 10 000 €.
  • Pirttikankaan uimarannan kunnostaminen. Rakennukset, ranta-alue, pysäköintialueet kunnostetaan ja kalusteet uusitaan. Kustannusarvio 10 000 €.
  • Jalkapallokenttien kunnostaminen. Koulukeskuksen, Kirkonkylän ja Suomelan kenttien parantaminen, maalien ja/tai maaliverkkojen uusiminen. Kustannusarvio 10 000 €.

   Äänestystulos on selvillä

   Lämmin kiitos kaikille osallistavan budjetoinnin äänestykseen osallistuneille. Kaikki annetut äänet on nyt tarkastettu, laskettu ja tulos on selvillä. Eniten ääniä kuntalaisilta sai ehdotus ulkokuntosalin perustamisesta Koulukeskuksen ympäristöön.

   Ääniä annettiin äänestysvaiheen 15.4.-5.5.2024 aikana yhteensä huimat 712 kappaletta.

   Ulkokuntosalin rakentaminen Koulukeskukselle 102 ääntä (14,3%)
   Kopsamon uimarannan kunnostaminen 92 ääntä  (12,9 %)
   Jalkapallokenttien kunnostus 88 ääntä (12,4 %)
   Torin alueen viihtyvyyden parantaminen 87 ääntä (12,2 %)
   Sisäkuntosalin kunnostaminen 84 ääntä (11,8 %)
   Nuorten tapahtuma 77 ääntä (10,8 %)
   Tehtaanjärven uimarannan kunnostaminen 62 ääntä (8,7 %)
   Uimataidon kehittäminen 41 ääntä (5,8 %)
   Pirttikankaan uimarannan kunnostaminen 34 ääntä (4,8 %)
   Sähköpyörien hankkiminen kirjastolta lainattavaksi 27 ääntä (3,8 %)
   Lasten tapahtuma 18 ääntä (2,5 %)
   Yhteensä 712 annettua ääntä (100%)

   Päätöksenteko kunnanhallituksessa 13.5.2024

   Juupajoen kunnanhallitus tekee lopullisen päätöksen osallistavaan budjetointiin varatun määrärahan käyttämisestä. Lopullinen päätös julkaistaan, kun 13.5.2024 pidettävän kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäville.

   Päivitetty: Juupajoen kunnanhallitus päätti 13.5.2024 kokouksessaan, että osallistavan budjetoinnin äänestystuloksen mukaisesti toteutettavaksi esitetty ulkokuntosalilaitteiden hankkiminen Koulukeskuksen alueelle etenee toteutukseen vuoden 2024 aikana.

   Toteutettavien ideoiden seuranta 2024

   Osallistavan budjetoinnin määrärahalla toteutettavien ideoiden toteutuksen edistymistä voi seurata täällä kunnan verkkosivuilla.

   Periaatteet ja kriteerit toteuttamiskelpoisille ideoille

   Osallistavaan budjetointiin toimitettavien ideoiden ja ehdotusten tulee noudattaa tiettyjä periaatteita ja kriteereitä, jotta niillä on mahdollisuus edetä prosessin seuraavissa vaiheissa.

   Ideoiden ja ehdotusten tulee noudattaa tiettyjä periaatteita ja kriteereitä, jotta niillä on mahdollisuus edetä prosessin seuraavissa vaiheissa. Huomioithan ehdotuksessasi siis seuraavat:

   • idean tulee edistää laajasti kuntalaisten hyvinvointia
   • idean toteutus on kunnan toimivallassa eikä se ole ristiriidassa esimerkiksi kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa
   • kunnalla on mahdollisuus toteuttaa lopulta valitut ideat itse valitsemiensa kumppaneiden kanssa. Alkuperäisen idean lopullisena toteuttajana saattaa siis toimia esimerkiksi idean ehdottaja itse, paikallinen yhdistys tai yhteisö, kunta tai kunnan valitsema alihankkija tai yhteistyökumppani. Lopulta toteuttaviksi valittujen ideoiden todellisten kustannusten maksaminen määritellään tarkemmin varsinaisessa toteutussuunnittelussa
   • toteutettavaksi valittu idea on kustannustensa osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta tule aiheutua merkittäviä toistuvia kuluja seuraaville vuosille
   • idean tulee olla pääsääntöisesti toteutettavissa saman vuoden aikana
   • idea on toteutettavissa nimenomaan Juupajoen kunnan alueella
   • idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida etukäteen. Idean/ideoiden tulee mahtua osallistavan budjetoinnin annettuun enimmäismäärärahaan
   • jättämällä idean tai ehdotuksen luovutat kunnalle täyden oikeuden muokata ja jatkokehittää sitä. Jätettyä ideaa saatetaan vapaasti muokata ja yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi toisen samankaltaisen idean kanssa ennen sen mahdollista etenemistä äänestykseen
   • jätetyistä ideoista tai lopulliseen toteutukseen valituista ideoista ei makseta palkkiota
   • kunta pidättää oikeuden vapaasti jatkokehittää ja mahdollisesti hyödyntää myös äänestysvaiheesta poisjääneitä ideoita myöhemmin kunnan palveluiden kehittämiseen osallistavan budjetoinnin ulkopuolella
   • kunta pidättää oikeuden perustellusta syystä olla toteuttamatta mitään määräaikaan jätetyistä ideoista.

   Lisätiedot