Siirry sisältöön

Vesihuoltolaitos

Kunnan vesihuoltolaitos toimittaa teille varmasti ja vastuullisesti raikasta vettä koteihin ja huolehdimme jätevesien asianmukaisesta puhdistamisesta.

Vesipisaroita

Vesihuoltolaitoksen toiminta

Juupajoen vesihuoltolaitos huolehtii käyttöveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen kunnossapidosta sekä jätevesien poisjohtamisesta.

Juupajoen kunnan vesilaitos käyttää raakavetenään pohjavettä. Kunnan raakavesi otetaan normaalisti Huikonkankaan pohjavedenottamoilta Korkeakoski I, II ja III. Raakavesi käsitellään, happamuudesta johtuen Huikonkankaan vedenkäsittelylaitoksella. Vedenkäsittelykemikaalina käytetään kalkkikiveä. Vesilaitoksella on lisäksi käytössään yhdyslinja Oriveden kaupungin Kiviharjun vedenottamoon.

Sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla vedenottamo II:lle varavoimalaite joka varmistaa häiriöttömän vedentoimituksen myös mahdollisten sähkökatkojen aikana.