Siirry sisältöön

Kuntastrategia

Kuntalain 37 pykälän mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kunnanvaltuusto hyväksyi Juupajoen kuntastrategian 20.11.2023.

Tulevaisuustavoitteemme

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ YHTEISÖSTÄ – KASVUA YRITTÄJYYDESTÄ – VOIMAA VERKOISTA

Juupajoki on hyvinvoiva yhteisö, josta kaikki sen jäsenet voivat olla ylpeitä. Meillä asukkaiden osallistuminen on laajaa. Elinkeinorakenteemme on monipuolinen. Teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti sekä kumppanina että vetovastuussa. Olemme toimintamme kautta kokoamme suurempi kunta.

Painopisteemme

Osallisuus ja demokratia

Hyödynnämme ja kehitämme ennakkoluulottomasti suoria ja aitoja osallistumisen muotoja vahvistaaksemme yhteistöämme.

Palveluiden monipuolinen kehittäminen

Kehitämme toimintaamme ennakoiden ja kuntalaisten tarpeet elämänkaaren eri vaiheissa huomioiden.

Kestävä talous itsenäisyyden takeena

Tarkka, perusteltu ja vaikutuslähtöinen taloudenpito takaa asemamme myös jatkossa.

Puu, metsä ja luonto

Puulla, metsällä ja luonnolla on meille suuri merkitys useasta näkökulmasta, hyödynnämme tätä toiminnassamme ja viestinnässämme.

Yrittäjyys vahvuutenamme

Järjestämme edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritysten tominnalle kaikilla tasoilla.

Perustamme ja periaatteemme

Etsimme rohkeasti uusia mahdollisuuksia, olemme aktiivinen ja haluttu kumppani ja työyhteisö. Toimimme aina avoimesti ja keskitymme ydintehtäviimme. Toimintamme on taloudellisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävää.