Siirry sisältöön

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma esittää yhteisen vision, kehittämisen painopisteet ja tavoitteet sekä antaa esimerkkejä toimenpiteistä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi Pirkanmaalla. Se linjaa, että hyvinvointialueen toimijat, sen kumppanit, Pirkanmaan kunnat, kolmas sektori, kulttuurikenttä ja elinkeinoelämä toimeenpanevat pitkäjänteisessä yhteistyössä suunnitelmassa asetettuja tavoitteita.

kuvassa avoin kirja ja rauhallinen ilmapiiri

Kulttuurihyvinvoinnin ytimessä on ihmisen oma kokemus siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hänen hyvinvointiaan tai ovat yhteydessä siihen. Olennaista on ihmisen kokemuksilleen antamat merkitykset ja hänelle syntyvät elämykset ja oivallukset. Kulttuurihyvinvoinnin lähtökohtana on kulttuurin ja taiteen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista saatu runsas laadullinen ja määrällinen tutkimusnäyttö. Kulttuurihyvinvointia syntyy moninaisin tavoin yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Se on monialainen kokonaisuus, jossa eri toimialojen traditiot, toimintatavat ja tavoitteet yhdistyvät.

Kulttuuri ja taide ovat osa hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista: ihminen on kulttuurin ja taiteen kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden täyttyminen ja toteutuminen ovat kulttuurihyvinvointia: jokainen on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan.