Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Tietojen tarkastus-​ tai korjauspyyntö

Tietosuoja-​asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on mahdollistettava rekisteröidyn pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin (TSA artikla 15-17) ja suotava rekisteröidylle oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja korjata virheelliset tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.