Siirry sisältöön

Maaseutupalvelut

Juupajoki kuuluu Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä vastaa puolestaan Sastamalan lomituspalveluyksikkö. Täältä löydät ajantasaiset yhteystiedot.

Juupajoki kuuluu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen

Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla.

Maaseutuelinkeinoviranomaisten keskeisimmät tehtävät ovat maataloustuki- ja korvausasioiden hoitaminen, maaseutuyritysten kehittäminen, valvonta- ja tarkastustehtävien sekä vahinkoarvioiden suorittaminen. Myös eläintenpitäjäksi rekisteröityminen ja eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyvät asioiden käsittelyt. Juupajoki kuuluu Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen.

Maatalouslomitus

Maatalouslomituksen perustehtävänä on järjestää maatalousyrittäjille sijainen karjanhoidon päivittäisiin tehtäviin vuosiloman tai sairasloman ajaksi. Juupajoella maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestämisestä vastaa Sastamalan lomituspalveluyksikkö.