Siirry sisältöön

Esiopetus

Esiopetuksessa opetellaan muun muassa matemaattisia ja kielellisiä taitoja leikin ja erilaisten toimintojen kautta. Lasten kaveri- ja tunnetaitojen harjoitteluun panostetaan. Esiopetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä perheiden, eri yhteistyötahojen sekä henkilöstön kanssa joustavassa esi- ja alkuopetuksessa.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta, jota järjestetään ma-pe klo 8.45-12.45 ennakkoon määritettyinä työaikoina. Esiopetus järjestetään Aakkosentien esiopetusryhmässä Kirkonkylän koululla joustavassa esi- ja alkuopetuksessa.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, se järjestetään Kirkonkylän koululla yhdessä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa klo 6.15-17 välillä. Vuorohoito järjestetään Juupajoen päiväkodilla Korkeakoskella.

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa lapsella on kolmen vuoden aikana mahdollisuus edetä yksilöllisellä oppimispolulla. Esiopetusryhmän opettajana toimiva varhaiskasvatuksen opettaja ja luokanopettajat toimivat samanaikaisesti ja yhdistävät parhaalla mahdollisella tavalla esiopetuksen ja perusopetuksen vahvuudet luoden uutta toimintakulttuuria.

Perusopetuslain (26 a pykälän) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Maksuton kuljetus järjestetään yli 3 km:n etäisyydellä asuville lapsille, jotka tulevat suoraan kotoa aamulla esiopetukseen ja/tai lähtevät esiopetuksen päätyttyä suoraan kotiin jäämättä päivähoitoon. Tarkemmat koulukuljetusperusteet löydät Juupajoen kunnan koulukuljetusperusteista 2022

  • Aakkosentien esiopetusryhmä

    Aakkosentie 14, 35540 Juupajoki 045 148 3411

henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@juupajoki.fi