Siirry sisältöön

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, joiden keskeisenä tavoitteena on kuntalaistensa työelämävalmiuksien edistäminen tai työllistyminen. Mänttä-Vilppulan kaupunki järjestää Juupajoen työllisyyspalvelut. Juupajoen kunta ja Mänttä-Vilppulan kaupunki ovat mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa, joka alkoi 1.3.2021 ja kestää 31.12.2024 saakka.

Työllisyyspalvelut tarjoavat palveluita pitkäaikaistyöttömille ja nuorille, joiden työttömyysjakso on vaarassa pitkittyä. Työllisyyspalvelut tarjoavat apua myös yrityksille pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen liittyvissä asioissa.

Asiakkaaksi voi hakeutua:

– TE-toimiston, sosiaalitoimen tai jonkin muun yhteistyötahon ohjaamana tai 
– ottamalla itse suoraan yhteyttä työllisyyspalveluiden työntekijöihin.

Palvelu voi olla esim.

– tukea työhön, koulutukseen ja työkokeiluun hakeutumisessa, 
– ohjausta tarvittaviin palveluihin (esim. työttömien terveystarkastus, talous- ja velkaneuvonta, päihdetyöntekijä, kuntouttava työtoiminta) tai 
– neuvontaa työllistämisasioissa.

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Heidän työllisyyspalveluistaan kokeilussa vastaa kotikunta. Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen.  Juupajoki on yksi mukana olevista kunnista.

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on aiempaa tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kuntakokeilun asiakkaille luodaan uusia ja vaikuttavia palveluja yhteistyössä laajan kumppanuusverkoston kanssa.

Mistä tiedän, olenko kuntakokeilun asiakas?

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi Pirkanmaan TE-toimistossa, saat tiedon asiakkuudestasi henkilökohtaisesti. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä kotikuntaasi tai TE-toimistoon erikseen sen vuoksi.

Olet Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun asiakas, jos olet työtön työnhakija, työllistetty tai työllistymistä edistävässä palvelussa ja kotikuntasi on kokeilualueella.

Näiden lisäksi

Jos olet kotoutumisajalla oleva maahanmuuttaja, palvelustasi vastaa Pirkanmaan kokeilualueella Tampereen kansainvälisen osaamisen palvelut. Jos kotoutumisaikasi on päättynyt, asiointisi tapahtuu omassa kotikunnassasi. Myös kaikki vieraskieliset asioivat omassa kotikunnassaan.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu siirtyi Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen