Siirry sisältöön

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulussa toimivat esiopetus sekä vuosiluokat 1–2. Koulua kutsutaan pienten lasten kouluksi, sillä siellä opiskellaan joustavissa esi- ja alkuopetuksen ryhmissä. Idyllisestä ympäristöstä löytyvät myös APIP-kerhon tilat ja monipuoliseen liikkumiseen kannustava pihapiiri, jota pääsevät kaikki kuntalaiset käyttämään kouluaikojen ulkopuolella.

Kirkonkylän koulussa opiskellaan 140-vuotiaassa hirsikoulussa

Kirkonkylän koulu sijaitsee Kopsamon kylässä. Kopsamon alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurimaisema-alueeseen. Alueelle on valmistunut uusi kyläkaava. Kyläkaavan myötä leppoisasta ja mukavasta omakotiasumisesta kiinnostuneille on tarjolla kymmeniä tilavia rakennuspaikkoja viehättävässä maalaismaisemassa lähipalvelujen äärellä.

Koulun oppimisympäristö on ihanteellinen pienille koululaisille ja antaa erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa uuden opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista oppimista. Rustiikkinen ulkokuori kätkee sisälleen modernin oppimisympäristön; Kirkonkylän koulussa hyödynnetään tietotekniikkaa ja sähköisiä oppimateriaaleja sekä välineitä ikätasoon sopeutettuna.

Luonto on aivan nurkalla kalaisine järvineen, polkuineen, peltoineen ja laavuineen. Hiihtoladut, luistelukenttä ja leikkipuisto ovat pihapiirissä. Toiminnallinen oppiminen onnistuu niin sisätiloissa kuin ulkonakin.

Kirkonkylän koululla toimii eskareiden ja alkuopetuksen lisäksi APIP-kerho ja muita kerhoja, jotka tarjoavat pienille oppilaille mielekästä tekemistä koulupäivän jälkeen. Harrastusmahdollisuuksista löytyy lisätietoa vapaa-aikapalveluiden sivulta: https://juupajoki.fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/nuorisopalvelut/leirit-ja-retket/

Joustava esi- ja perusopetus

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa esioppilaat ja 1-2 –luokan oppilaat toimivat tiiviisti yhdessä. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa lapsella on kolmen vuoden aikana mahdollisuus edetä yksilöllisellä oppimispolulla. Joustavassa toiminnassa varhaiskasvatuksenopettaja ja luokanopettajat toimivat samanaikaisesti ja yhdistävät parhaalla mahdollisella tavalla esiopetuksen ja perusopetuksen vahvuudet luoden uutta toimintakulttuuria. 

Joustava esi- ja alkuopetus mahdollistaa lapsen yksilöllisen etenemisen, raja-aidat esiopetuksen ja koulun väliltä häviävät, lapset ja opettajat tuntevat toisensa ja työskentelevät yhdessä kolme vuotta. Oppimisen tuki on helpompi viedä toimittaessa pienissä ryhmissä yksilöllisesti ja oppimisympäristöt mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät ja –tavat sekä tuovat yhdessä toimimisen ilon.

Yhteystiedot

Kirkonkylän koulu
Aakkosentie 14, 35540 JUUPAJOKI