Siirry sisältöön

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään julkisilla linja-autovuoroilla ja kunnan ostamana kuljetuspalveluna. Koulukuljetusten perusteet päivitettiin keväällä 2022.

Turvallisella ja hyvin toimivalla koulukuljetuksella tuetaan lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Turvallinen ja laadukas koulukuljetus rakennetaan hyvällä yhteistyöllä. Yhteistyöhön tarvitaan niin opetuksen järjestäjiä ja kouluja, liikennöitsijöitä ja koululaisautonkuljettajia kuin myös oppilaita ja vanhempia. Hyvin toimiva viestintä ja avoin vuorovaikutus luovat pohjan hyvälle yhteistyölle. Eri osapuolten on tärkeää tuntea koulukuljetusjärjestelyt, niihin liittyvät toimintatavat ja vastuut.

Juupajoella järjestetään esi- ja perusopetuksessa oleville oppilaille koulukuljetus esiopetukseen ja kouluun seuraavasti:

Koulumatkaetuuden hakeminen ja sitä koskeva päätös

Koulumatkaetuutta haetaan perusopetuksen rehtorilta seuraavasti:
• esiopetuksen alkaessa, jolloin päätös tehdään toisen luokan loppuun asti
• kolmannelle luokalle siirryttäessä, jolloin päätös tehdään toistaiseksi.
• asuinpaikan muuttuessa huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan uuden osoitteen, jolloin oikeus koulukuljetukseen tarkistetaan.

Juupajoen kunta käyttää sähköisten lomakkeiden välitykseen Suomi.fi -viestejä . Suomi.fi viestit -palvelu on turvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Lomakkeet on luotu Surveypal-ohjelmalla.