Siirry sisältöön

Vesihuoltolaitoksen taksa

Vesihuoltolaitoksen maksut

Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia.

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella seuraavasti:

Vesijohdon liittymismaksu omakotitalot

1897,20 €

Vesijohdon liittymismaksu muut kiinteistöt

121,77 €/liittymispiste, kuitenkin vähintään 1897,20 €

Viemärijohdon liittymismaksu omakotitalot, loma-asunnot

2269,20 €

Viemärijohdon liittymismaksu muut kiinteistöt

2,60 €/kerrosala

 • rivitalot ja vastaavat 4 x rakennusten kerrosasla x yksikköhinta €
 • muut kiinteistöt 3 x rakennusten kerrosala x yksikköhinta €

Omakotitalojen ja loma-asuntojen laajentamisesta ei peritä lisäliittymämaksua.


Perusmaksut ja käyttömaksut

Talousveden ja jäteveden perusmaksut

 • Omakotitalot, loma-asunnot, maatilat, ja ne pienyritykset joiden vedenkulutus alle 100 m3/v
  • 68,45 €/vuosi /liittymä
 • Rivitalot 3-9 asuntoa ja vastaavat muut kiinteistöt
  • 342,12 €/vuosi/liittymä
 • 10-19 asuntoa ja vastaavat muut kiinteistöt
  • 684,23 €/vuosi /liittymä
 • 20 asuntoa ja enemmän ja vastaavat muut kiinteistöt
  • 1368,46 €/vuosi/liittymä

Käyttömaksut

Vesi 2,07 €/m3

Jätevesi 3,49 €/m3

Pelkästään viemäriin liittyneiden käyttömaksu lasketaan kiinteistössä asuvien henkilöluvun mukaan, 3 m3/kk/henkilö.

Uudisrakennuksen rakennusaikainen vesimaksu on 55,00 € (sis alv 24 %).

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen korko.

Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.


Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen palvelumaksut

Lisä- ja erillisvesimittarimaksu

Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarin maksu on 9,40 €/vuosi (alv 0%), 11,66 €/vuosi (alv 24 %).

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.

Maksu on:

112,35 € (alv 0 %)
139,31 € (alv 24 %)

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu peritään, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.

Luentamaksu on:

27,50 € (alv 0 %)
34,10 € (alv 24 %).

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään

112,35 € (alv 0 %)
139,31 € (alv 24 %)

Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.

Asiakkaan tilaamat työt

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita tässä taksassa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset seuraavasti:

Työt:  49,50 €/tunti (alv 0 %), 61,38 €/tunti (alv 24 %).

Matkakustannukset: kulloinkin voimassaolevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti

Muut palvelumaksut

Lausuntojen ja arvioiden tekeminen : 68,90 €/tunti (+ mahdollinen alv 24 %)

Matkakustannukset: kulloinkin voimassaolevan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti