Siirry sisältöön

Liittyminen verkostoon

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Liittymishakemus

Uudisrakennuskohteissa liittyjä ilmoittaa rakennushankkeen tiedot liittymishakemuksessa joka toimitetaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi rakennusvalvontaan. Liittyjät, jotka hakevat vesi- ja/tai viemäriliittymää olemassa olevaan rakennukseen toimittavat liittymishakemuksen suoraan tekniseen toimistoon.

Liittymissopimus ja maksut

Liittymishakemuksen perusteella laaditaan liittymissopimus. Esitäytetyt sopimuskappaleet (2 samansisältöistä sopimusta) lähetetään liittyjälle allekirjoitettavaksi. Toinen allekirjoitetuista sopimuksista palautetaan tekniseen toimistoon. Liittymissopimuksen voi tehdä ainoastaan kiinteistön omistaja. Kiinteistön voi liittää verkostoon, kun sopimus on solmittu ja liittymismaksu on maksettu.

Rakennuksen valmistumisen ja käyttöönoton yhteydessä liittyjän tulee ilmoittaa vesimittarilukema tekniseen toimistoon mahdollisen rakennusaikaisen käyttöveden laskuttamiseksi. Olemassa olevan rakennuksen liittyessä jätevesiviemäriverkostoon tulee liittyjän ilmoittaa vesimittarilukema tekniseen toimistoon laskutuksen aloittamiseksi todellisen tilanteen mukaisesti.

Liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon ja muista mahdollisista liittymisestä aiheutuvista kustannuksesta peritään maksuja voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kiinteistön vesi- ja viemäröintisuunnitelmat

Uudisrakennuksen kvv-suunnitelmat (kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat) tulee hyväksyttää rakennusvalvonnassa. Kiinteistön vesijohto- ja/tai viemäritöitä varten tulee nimetä kvv-työnjohtaja.

Liitostyöt

Tonttivesijohdon liitoksen vesijohtoverkostoon tekee kustannuksellaan liittyjä.
Vesimittarin voi noutaa teknisestä toimistosta tai tekniseltä varikolta, kun liittymissopimus on solmittu ja liittymismaksu on maksettu. Vesimittarin asentaa kustannuksellaan liittyjä.

Liittymisasioissa sinua opastaa