Siirry sisältöön

Liittymien rakentaminen

Rakennusprojektiin ryhtyminen on aina iso päätös ja muistettavaa on paljon. Jotta saat työkalut ja laitteet toimimaan ja rakentamisen sutjakkaasti liikkeelle, muista huolehtia rakennukseen tarvittavista liittymistä

Liittymien rakentaminen

Sähköliittymä

Rakennusprojektiin ryhtyminen on aina iso päätös ja muistettavaa on paljon. Jotta saat työkalut ja laitteet toimimaan ja rakentamisen sutjakkaasti liikkeelle, muista huolehtia rakennuksen sähköistämisestä. Sähköä tarvitaan usein jo rakentamisen ensimmäisissä vaiheissa. Saat sähköt Juupajoella sijaitsevalle työmaallesi tai rakenteilla olevaan kiinteistöön Elenialta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Alla linkit Elenian tärkeimpiin palveluihin:

Näin hankit sähköliittymän

1. Valitse sähkösuunnittelija ja sähköurakoitsija

Kun rakennuslupa on kunnossa, valitse ammattitaitoinen sähkösuunnittelija laatimaan sähkösuunnitelmat ja sähköurakoitsija tekemään sähkötyöt. Nämä valinnat suositellaan tehtäväksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Sähkösuunnittelija määrittelee kiinteistösi tehon tarpeen sekä tarvittavan pääsulakekoon. Tehon tarpeeseen vaikuttaa esimerkiksi kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta.

Sähköurakoitsija vastaa tontin ja talon osuuden sähkötöistä sekä asennuksista ja laatii sähköistysaikataulun. Urakoitsijan on oltava TUKES(siirryt toiseen palveluun)in hyväksymä. Tukesin hyväksymät sähköurakoitsijat löydät esimerkiksi osoitteesta www.loydasahkomies.fi (siirryt toiseen palveluun)

2. Pyydä tarjous ajoissa ennen sähkön tarvetta

Elenia palvelee numerossa 020-690025 ma-pe 8-20 ja la 9-16. Voit myös pyytää tarjouksen tai tehdä liittymän tilauksen sähköisellä lomakkeella(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)  Tarvitset tarjousta tai tilausta varten sähköliittymän tarkan sijaintitiedon, tontin rekisteröintitiedot, pääsulakekoon ja sähköistysaikataulun, jonka sovit oman sähköurakoitsijan kanssa. 

Sähköliittymän hintaan ja toimitusaikaan vaikuttavat rakennuspaikan sijainti ja pääsulakekoko tai liittymisteho. Liittymän toimitusaikataulu varmentuu liittymissopimuksen teon yhteydessä. Liittymät on hinnoiteltu vyöhykkeittäin sijainnin perusteella. Katso liittymishinnat- ja ehdot.(siirryt toiseen palveluun)

Sähköliittymä kannattaa tilata ajoissa, jotta rakentaminen sujuu aikataulussa. Elenian internet-sivuilla on helppokäyttöinen hintalaskuri(siirryt toiseen palveluun), jonka avulla selvität hinnan ja toimitusajan valtaosalle uusista sähköliittymistä tai vanhan liittymän muutostöistä. Hintalaskurin avulla voit myös pyytää tarjouksen liittymästä tai varata soittoajan Elenian asiakasneuvojalle. 

3. Allekirjoita liittymissopimus

Tilauksen jälkeen Elenia lähettää sinulle liittymissopimuksen joko sähköisesti tai postitse allekirjoitettavaksi.  Liittymissopimuksessa sovitaan kirjallisesti liittymän pääsulakekoko ja sitä vastaava liittymisteho, liittymän toimituspäivä, liittymismaksun suuruus ja liittämiskohta.

4. Liittymän rakentaminen

Elenian urakoitsija suunnittelee ja rakentaa liittymän maakaapelina liittämiskohtaan, joka määritellään liittymissopimuksessa.

Valitsemasi sähköurakoitsija vastaa tontin sähkötöistä liittymiskohdasta eteenpäin. Hänen vastuullaan on 

  • huolehtia asennusten määräysten mukaisuudesta
  • vastata perusmaadoituksesta, liittymiskaapelin suojauksesta ja ylijännitesuojauksesta
  • hankkia mittauskeskus ja liittämiskaapeli
  • asentaa liittymiskaapeli liittämiskohdasta mittauskeskukselle.

Elenian pienjänniteliittymien tekninen ohje(siirryt toiseen palveluun)

Elenian keskijänniteliittymien tekninen ohje(siirryt toiseen palveluun)

5. Tee sähkösopimus

Elenia vastaa alueesi sähköverkosta ja sähkön siirrosta, mutta ei myy eikä tuota sähköä. Voit vapaasti kilpailuttaa ja valita sähkönmyyjäsi eli tee sähkönmyyntisopimus valitsemasi energiayhtiön kanssa vähintään 2 viikkoa ennen mittarin asennusta. Energiayhtiösi ilmoittaa sopimuksesta Elenialle, näin syntyy myös tarvittava verkkopalvelusopimus. Sähkönkäytön edellytyksenä on voimassa olevat liittymis-, verkkopalvelu- ja myyntisopimukset.

Lisätietoa sähkönmyyjistä löydät Energiaviraston ylläpitämässä hintavertailusta, jossa voit listata postinumeroalueesi sähkönmyyjät  www.sähkönhinta.fi(siirryt toiseen palveluun) 

6. Mittarin asennus ja sähköjen kytkentä

Sähköurakoitsijasi tulee tilata mittarin asennus ja sähköjen kytkentä viimeistään viikko ennen sähkön tarvetta.

Tilauksen voi tehdä numerossa 020 690 025 tai sähköisesti Elenian sivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Mittauskeskuksen ja liittymiskaapelin on oltava silloin valmiiksi asennettuina, kaapeliojan peitettynä ja kaapelin kytkettynä keskukselle. Sähköurakoitsijasi tulee tehdä myös sähköasennusten käyttöönottotarkastus, ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjan tulee olla nähtävillä kohteessa sähköturvallisuuslain mukaisesti. Elenia asentaa sähkömittarin ja kytkee liittymän verkkoon sovittuna ajankohtana.

Toimitusaika

Hanki sähköliittymä riittävän ajoissa jo ennen rakennusvaihetta. Sähköliittymän toimitusaikaan vaikuttavat sähköverkon rakentamistoimenpiteet ja lupamenettelyt. Kaiken kaikkiaan on hyvä varautua 1–3 kuukauden toimitusaikaan. Joissain erityistapauksissa toimitusaika voi olla pidempikin. Toimitusaikaan voivat vaikuttaa myös suojelualueet, vesistöalueet, verkon sijainti ja erilaiset lupamenettelyt. Liittymissopimuksen tekemisen jälkeen voit seurata sähköiittymän toimitusta Elenian seurantapalvelussa(siirryt toiseen palveluun).

Liittyminen aluelämpöön

Haluttaessa liittää jokin rakennus tai laitos lämmönkuluttajaksi Juupajoen kunnan, jota näissä ehdoissa kutsutaan lämmöntoimittajaksi, kaukolämpöverkkoon, on tätä anottava lämmöntoimittajalta, joka ilmoittaa voidaanko ja millä ehdoilla liittyminen kaukolämpöverkkoon suorittaa.

Liittäminen kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittaminen tapahtuu lämmöntoimittajan ja kuluttajan välisen sopimuksen mukaisesti.

Kuluttaja maksaa kaukolämpöverkkoon liittymisestä Juupajoen kunnalle liittymismaksu, jota ei suoriteta kuluttajalle takaisin lämpösopimuksen purkautuessa. Liittymismaksu on lämpösopimuksen purkautumisen jälkeen siirrettävä samaan kiinteistöön tulevalla uudelle kuluttajalle sillä edellytyksellä, että lämmöntoimittajan laitteistoja ei jouduta poistamaan kiinteistöstä. Jos lämmöntoimittajan laitteisto joudutaan poistamaan kiinteistöstä lämpösopimuksen purkautuessa, peritään samaan kiinteistöön myöhemmin tulevalta kuluttajalta uusi liittymismaksu.

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Tonttijohtojen rakentaminen

Tonttijohdot rakennetaan asiakkaan kiinteistön liittämiseksi Juupajoen kunnan vesihuoltojärjestelmään. Asiakas vastaa kaikista suunnitelmista, kaivutöistä, liitostöistä ja tarvittavien lupien hakemisesta.

KVV-vastaava on pakollinen, mikäli kohde edellyttää joko toimenpidelupaa tai rakennuslupaa. KVV-vastaava auttaa työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Työn toteutukseen liittyvissä asioissa KVV-vastaava huolehtii yhteydenpidosta rakennusvalvontaan ja Juupajoen kunnan vesihuoltolaitokseen, jolloin hän omalla ammattitaidollaan varmistaa työn sujuvan toteuttamisen säännösten mukaisesti. KVV-vastaavan palveluita on hyvä käyttää, vaikka rakennusvalvonta ei sitä vaatisikaan.

Aikataulutus

1. Tarveselvitys

Ennen hankkeen varsinaista aloitusta kannattaa miettiä, mitä muita kaivutöitä mahdollisesti kannattaisi suorittaa samalla kertaa. Usein esim. kiinteistön salaojat saattavat kaivata uusimista saneeraustöiden yhteydessä.

2. Suunnittelu

Ammattitaitoinen suunnittelija säästää asiakkaan rahoja. Hyvin suunnitellussa kohteessa tulee vähemmän yllätyksiä ja työn aikataulutus ja urakointi on helpompaa.

3. Sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa

Tee liittymissopimus vesihuoltolaitoksen kanssa heti, kun olet saanut rakennusvalvonnasta leimatut suunnitelmat.

4. Tarvittavien viranomaislupien hankkiminen

Lupien hankkiminen vie yleensä aikaa jopa useita viikkoja, joten hanki luvat hyvissä ajoin.

5. Urakoitsijan valinta

Valitse urakoitsija, jolla on kohteeseen sopivaa kalustoa ja ammattitaitoa. Lisätietoa voit kysyä tekniseltä johtajalta.

6. Maanalaisten rakenteiden selvittäminen

Maanalaisia rakenteita voi olla paljon ja ne täytyy selvittää ennen kaivutöiden aloittamista.

7. Viimeistelytyöt

Muista huolehtia, että mahdolliset asfaltoinnit, kiveykset ja viheralueet ja muut
viimeistelytyöt saatetaan työn aloitusta edeltävään kuntoon.

Tonttiliittymä

Tonttiliittymä katuun

Tonttiliittymän saa rakentaa ainoastaan asemakaavassa määrätyllä tavalla ja rakennusluvan asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Avo-ojallisella kadulla liittymärumpu rakennetaan erillisen suunnitelman mukaan. Pienkiinteistön liittymän suurin sallittu leveys on 5 metriä. Tontin haltijalla ei ole oikeutta putkittaa tonttinsa edessä olevaa avo-ojaa ilman teknisen toimen lupaa. Mikäli kadun sivuojia täytetään, pintavesien johtaminen kadulta estyy ja kadun rakenteet vaurioituvat ennen kadulle ajatellun kestoiän loppua. Lisäksi tontin haltijan on taloa rakentaessaan huolehdittava, että kadun rakennekerroksiin ei pääse sekoittumaan tontilta poisajettavaa maa-ainesta. Katualuetta ei saa myöskään pitää maa-aineksen tai muun rakennusmateriaalin välivarastona.

Liittymälupa tiehen

Pirkanmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa tarvitaan yksityistien tien liittämiseen yleiseen tiehen, olemassa olevan liittymän siirtoon tai tien käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Yhteystiedot:

Pirkanmaan ELY-keskus,
kirjaamo
PL 297
33101 Tampere
Vaihde: Pirkanmaa: 0295 036 000

Yksityisen tien/rakennuspaikalle johtavan yksityisen tien käyttöön ja liittymän rakentamiseen tarvitaan kyseisen tiekunnan lupa.