Siirry sisältöön

Rakennusvalvonnan lomakkeet

Rakentamisessa tarvittavat lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Juupajoen kunta käyttää sähköisten lomakkeiden välitykseen Suomi.fi -viestejä . Suomi.fi viestit -palvelu on turvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Lomakkeet on luotu Webropol-ohjelmalla. Lupahakemuksen voi lähettää sähköisesti, mutta tarvittavat rakennuslupahakemukseen liittyvät pääpiirustukset tulee toimittaa teknisen toimistoon paperisina.

PDF-muotoisten lomakkeiden lukemiseen ja tulostamiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader(siirryt toiseen palveluun) -ohjelma, jonka voit ladata itsellesi ilmaiseksi edellä olevasta www-osoitteesta.

Paperilomakkeet

Osa paperilomakkeista ei ole vielä saavutettavia. Saavutettavuus (accessibility) tarkoittaa, että kaikki voivat käyttää digipalvelua riippumatta henkilön ominaisuuksista tai toimintarajoitteista, kuten iästä tai vammoista.