Siirry sisältöön

Nuorisotilat

Juupajoen kunnalla on on nuorisotilat vapaa-aikatalolla (Vapiksen nuokkari) sekä koulukeskuksella (Hupari). Molemmilla tiloilla nuorille tarjotaan tilat kokoontua sekä toimia heistä itsestään lähtevistä ideoista käsin.

Juupajoen nuorisotilan säännöistä kuva. Nuoret saavat tehdä kaikenlaista, mutta kieltoja on toisen kunnioittamiseen liittyen.

Missä nuoret voivat kokoontua?

Ohjattua toimintaa järjestetään Juupajoen kunnan nuorisopalveluiden toimesta arkisin, kouluaikaan koulukeskuksen koulunuokkari-Huparilla sekä neljänä iltana viikossa vapaa-aikatalolla sijaitsevassa nuorisotilassa, Vapiksessa.

Tullessasi ensimmäistä kertaa nuokkarille, allekirjoitat pelisäännöt, joilla turvataan kunnioittava ilmapiiri muille nuorille sekä ohjaajille.

Kuntalaiskysely nuorisotiloista

Kuntalaiskysely on auki 19.11.2023 saakka. Kyselyyn vastaajilta kerätään mielikuvia kunnan nuorisotyöstä. Kyselyyn voi vastata aikuisena kuntalaisena, alle 20-vuotiaana nuorena kuntalaisena tai nuorisotyön yhteistyökumppanina. Kyselyn linkkiä voi jakaa olemassa olevia jakelukanavia pitkin kohderyhmien mukaan.

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoisia. Kyselyyn vastaamiseen menee 5–10 minuuttia aikaa, ja vastaukset ovat täysin anonyymejä.

Kyselyn alussa valitaan kunta ja nuorisotila. Ennen varsinaisia kysymyksiä kysytään vastaajan taustatietoja. Taustatietojen jälkeen tulee joukko erilaisia väittämiä, joilla selvitetään kuntalaisten mielikuvia kunnan nuorisotyöstä.

Webropol-kyselyn tulokset pilkotaan eri vastaajaryhmien mukaan ja raportoidaan joulu-tammikuussa Juupajoen nuorisopalveluiden medioissa. Vastauksia käytetään kehittämään nuorisopalveluiden toimintaa.