Siirry sisältöön

Terveys

Stetoskooppi

Terveys on hyvinvointia ja toimintakykyä

Terveys on elämän voimavara ja tarkoittaa ennen kaikkea toimintakykyä. Kykyä selviytyä arjen askareista, harrastuksista, koulusta ja työstä. Terveys on oleellinen asia jokaisessa elämänvaiheessa, myös lapsuudessa ja nuoruudessa.

Kukaan ei ole täydellisen hyvinvoiva joka päivä. Tärkeää onkin, millaiseksi itse kokee oman terveytensä. Terveys voi olla kiinni omista ja toisten asenteista. Terveyden ja sairauden raja on häilyvä, joten oma kokemus toimintakyvystä on tärkeä.

Lääkärin määrittelemä sairaus ei tarkoita sitä, että ihmisen pitäisi kokea itsensä täysin sairaaksi. Toimintakyky voi diagnoosista huolimatta olla tallessa, ja ihminen kokee itsenä elämänmyönteiseksi ja selviytyy arjen askareista. Jostain vammasta huolimatta ihminen voi olla muilta osin terve, joten kukaan toinen ei voi määritellä toista ihmistä sairaaksi hänen vammansa takia. Jokainen on arvokas sellaisena kuin on.

Omaolo-palvelu auttaa sinua edistämään terveyttäsi

Haluaisitko tietää eliniän ennusteesi sekä sen, kuinka voisit saada lisää terveitä vuosia? Mäntänvuoren Terveydessä on käytössä Omaolon terveystarkastukset.

Omaolo.fi -sivustolla täytettävän terveystarkastuksen vastausten perusteella Omaolo antaa sinulle kattavan raportin terveydentilastasi sekä ennusteen arvioidusta eliniästäsi ja sairastumisriskistä keskeisiin kansantauteihin. Terveystarkastuksen ennusteet ovat tarkimmat 18-70-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole raskaana ja joilla ei ole todettu vakavaa sairautta, esimerkiksi sepelvaltimotautia tai syöpää.

Kun Omaolon terveystarkastus on täytetty, tarjoutuu mahdollisuus valita kuntavalikosta kotikunta, jonka jälkeen saa paikalliset toimintaohjeet. Kohonneessa sairastumisriskissä oleville Juupajoen kunnan asukkaille tarjotaan mahdollisuus lähettää vastaukset terveydenhuollon ammattilaiselle, joka käsittelee tarkastuksen tulokset ja suunnittelee jatkohoidon ja on asukkaaseen yhteydessä Omaolon kautta.

Omaolon antamat suositukset ovat aina luotettavia, henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Oirearviokyselyt pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -suosituksiin.

Omaoloa kehitetään yhteistyössä Kanta-palvelujen kanssa. Kantaan tallentuvat terveydenhuollossa ja apteekeissa kirjatut tiedot. Kanta mahdollistaa tiedon liikkumisen terveydenhuollon eri yksiköiden välillä.