Siirry sisältöön

Ruoka ja ravitsemus

Vadelmia ja karhunvatukoita.

Ravitsemussuositukset

Maukas ja terveellinen ruokavalio on hyvän mielen ja virkistyksen lähde sekä terveyden perusta. Arkiset valinnat ratkaisevat, saammeko ravinnosta tarvitsemamme terveyttä ylläpitävät ja suojaavat aineet. Terveyttä edistävät ruokavalion linjaukset löytyvät tutkimustiedon pohjalta laadituista suomalaisista ravitsemussuosituksista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ravinnontarpeesi riippuu iästä, sukupuolesta, kehon koosta, liikunnan määrästä ja laadusta. Väestön ravitsemussuosituksissa tällaiset erot on otettu huomioon.

Ruokakolmio

Ruokakolmio kuvastaa eri ruokaryhmien määriä hyvässä ruokavaliossa. Kolmion pohjalla olevia olisi hyvä syödä enemmän ja kolmion huipulla olevia vähemmän. Kolmion kaikkia ruokia ei ole tarkoitus syödä yhtenä päivänä. 

Ravitsemusterapia

Kanssasi voidaan laatia sairauden hoitoa tukemaan räätälöity ravitsemushoitosuunnitelma. Se suunnitellaan ruokatottumustesi ja mieltymystesi pohjalta. Hoidon toteutumisen avainhenkilö olet sinä itse. Sairaana et kuitenkaan todennäköisesti jaksa tai pysty siihen, mihin olet normaalisti tottunut. Älä epäile pyytää apua tai ilmaista toiveitasi ruoan suhteen.

Uusien taitojen ja tottumusten opettelu vaatii oman aikansa. Siksi ammattitaitoinen ohjaus ja tuki ovat olennainen osa ravitsemushoitoa. Voit pyytää myös läheisesi mukaan ruokavalio-ohjaustilanteisiin.

Ravitsemusterapeutti (Mäntänvuoren Terveys)

Vireyttä ravinnosta senioreille

Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet asukkaat ovat kunnille voimavara ja tärkeä osa kuntien elinvoiman ylläpitämistä. Hyvinvointialueuudistuksessa kunnille jäi keskeinen rooli ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Hyvä ravitsemus ei ole kuitenkaan kaikille itsestään toteutuva asia. Ikääntyneiden vajaaravitsemus yleistyy liikuntakyvyn ja kognition heikentyessä. Se huonontaa ikäihmisen fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisää sairastuvuutta. Inhimillisesti tilanne on kuormittava ikääntyneelle itselleen ja heidän läheisilleen.

Ennaltaehkäisevä elintapaohjaus ja sen osana ravitsemusneuvonta, ikääntyville suunnatut lähiruokapalvelut, varhainen tuki ja oikea-aikainen ravitsemukseen puuttuminen kunnan omissa toimissa ja esimerkiksi yhdessä järjestöjen kanssa on entistä tärkeämpää.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hankkeen ”Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön” tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä. Hanke on osa kansallista Ikäohjelmaa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

Osana hanketta Ruokavirasto.fi -sivujen alaisuuteen luotiin ravitsemusportaali, josta löytyy luotettavaa tietoa ravitsemuksesta ja se on suunnattu ikääntyneille itselleen sekä heidän läheisilleen.