Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tehtävät ja kokoonpano

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä leirintäalueviranomaisena.

Toimivalta

Rakennus-ja ympäristölautakunta

1. myöntää maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen mukaiset luvat, ellei niistä päätä viranhaltija
2. myöntää ympäristöluvat ja tekee ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset
3. päättää erityislainsäädännöissä viranomaislautakunnalle määrätyistä tehtävistä (mm. vesilaki, jätelaki ja ympäristönsuojelulaki)
4. myöntää hakemuksesta poikkeusluvan talousjätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan
5. päättää maa-aineslain mukaisista maa-aineksen ottoluvista
6. päättää teknisen vastuualueen maksut, taksat, toimitusehdot ja maa-alueiden-, toimitilojen- ja asuntojen vuokrat
7. päättää yksityisteiden kunnossapidon perusteista ja avustusten myöntämisestä

Kokoonpano

Rakennus- ja ympäristölautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Esittelijänä toimii tekninen johtaja ja ympäristönsuojelusihteeri..


Rakennus- ja ympäristölautakunta 1.3.2022 – 31.5.2025

Puheenjohtaja
Liski Ulla

Varapuheenjohtaja
Pulkkinen Jari

Suosaari Veikko
Hyvönen Hanski
Kaarema Jutta
Ylä-Lyly Laura
Rentto Lassi