Siirry sisältöön

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus huolehtii kokonaisuutena kunnan hallinnosta, palveluista, organisaatiosta, taloudesta ja maankäytöstä sekä niiden tavoitteellisesta suunnittelusta ja kehittämisestä.

Kunnanhallituksen tehtävät ja kokoonpano

Kuntalaissa ja muussa lainsäädännössä mainittujen kunnanhallitukselle kuuluvien tehtävien lisäksi kunnanhallituksen tulee

 1. johtaa kuntakonsernia kokonaisuudessaan, kunnan strategista kehittämistä ja elinkeinopolitiikkaa sekä kunnan yleistä hallintoa
 2. huolehtia kunnan edunvalvonnasta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälisistä yhteyksistä
 3. valvoa kunnan toimielinten toiminnan laillisuutta ja toiminnan tarkoituksen­mukaisuutta sekä
 4. hoitaa tehtävät, joita ei ole muulle toimielimelle määrätty.

Kunnanhallituksen tehtävänä on myös vastata

 1. yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä
 2. yleisistä alueista ja kunnallisteknisistä verkostoista
 3. vesi- ja viemärilaitostoiminnan vesihuoltolain mukaisesta kehittämisestä
 4. kunnalle kuuluvista asunto-asioista
 5. tilapalveluiden järjestämisestä
 6. maa-, metsä- ja vesialueiden hoidosta ja hallinnasta
 7. kunnan vastuulla olevien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tarvittavasta valmiussuunnittelusta

Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö.

Kunnanhallitus 1.6.2023 – 31.5.2025

Puheenjohtaja
Juho Eskola

Varapuheenjohtaja
Tasanen Markus

Helpiölä Eveliina
Kallenautio Johanna
Karvinen Tarja
Rae Pekka
Välttilä Iiri

 Jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@juupajoki.fi