Siirry sisältöön

Vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on säilyttää luonnontilaiset pohjavedet hyvälaatuisina ja suojella vesiä, ettei niiden tila heikkene. Ympäristönsuojelutoimelle kuuluu vesilain paikallinen valvonta.

Vesiensuojelun tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila. Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta(siirryt toiseen palveluun) saa tietoa vesienhoidon suunnittelusta sekä eri toimialojen vesiensuojelusta.

Pohjavedet

Pohjavettä syntyy sade- ja sulamisvesien imeytyessä maaperään ja kallion rakoihin. Sitä esiintyy lähes kaikkialla, mutta eniten pohjavettä muodostuu sora- ja hiekkamuodostumissa ja kallioperän ruhjevyöhykkeissä.

Juupajoen pohjavesialueille on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, jonka mukaisia toimenpiteitä toteutetaan ja alueiden tilannetta seurataan. Tärkeiksi pohjavesialueiksi on luokiteltu seuraavat alueet:

Juupajoki: Huikonkangas, Hyytiälän alue, Murovuoren alue, Pirttikangas, Mato-Ellinmäen alue