Siirry sisältöön

Lupahakemusasiakirjat

Rakennus- ja toimenpideluvan hankkimisessa tarvittavat asiakirjat

Luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat

1. Hakemuslomake

Samalla lomakkeella  voidaan hakea lupaa useammallekin samalle rakennuspaikalle tulevalle rakennushankkeelle.

2. Hallintaoikeuden näyte

3. Kartta

4. Piirustukset (2 sarjaa)

5. Naapureiden suostumus

6. Rakennushankeilmoitus/rh-lomake

7. Muut mahdolliset selvitykset ja lausunnot

8. Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupamenettelyyn eli hakemuksen jättöpäivästä lainvoimaiseen rakennuslupaan kuluu aikaa keskimäärin 4-6 viikkoa. Rakennuslupa-asiakirjojen puutteellisuus pidentää lupakäsittelyaikaa.

9. Rakennusvalvontamaksu

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamasta lupahakemusten tarkastamisesta sekä rakennusaikana suoritettavista katselmuksista ja tarkastuksista peritään vahvistetun taksan mukainen rakennusvalvontamaksu.

10. Lupapäätös

Päätöksen ja siihen liittyvät hyväksytyt pääpiirustukset toimitetaan luvanhakijalle postitse. Päätökseen sisältyviä ehtoja erikoispiirustusten esittämisestä, katselmusten ja tarkastusten suorittamisesta tai muista rakennustyön aikana edellytetyistä toimenpiteistä on noudatettava. Päätös luvasta annetaan julkipanon jälkeen ja lupapäätös saa lainvoiman 14 vuorokauden kuluttua siitä kun päätös on annettu, ellei päätöksestä ole valitettu. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin päätös on lainvoimainen.

11. Muuta

Hakemukset voidaan lähettää postitse osoitteella:
Juupajoen kunta
Tekninen toimisto
Koskitie 50
35500 KORKEAKOSKI

tai jättää tekniseen toimistoon, osoite: Koskitie 50.

Puutteelliset tai virheellisesti täytetyt hakemukset palautetaan täydennettäväksi ja korjattavaksi.