Siirry sisältöön

Asemakaavat

Asemakaavat

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakennusten, katujen ja yleisten alueiden rakentamiselle.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Juupajoen kunnassa voimassaolevat asemakaavat

Korkeakosken asemakaava

Korkeakosken asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.10.2001. Urheilukentän alueen kaavamuutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.11.2005 ja teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus 9.11.2009.

Korkeakosken asemakaavan muutos (Sahantien alue)

(Sahantien alue, korttelit 57 ja 63 sekä LT-alue)

Asemakaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.6.2017.

Rantakaavat

Juupajoen kunnan alueelle on vahvistettu seuraavat rantakaavat:

  1. Iso-Karvian rantakaava
  2. Hauinvetämän ja Iso-Liesin rantakaava
  3. Iso-Liesin rantakaava
  4. Juupavaaran rantakaava (Iso-Liesi ja Rimminlammi)
  5. Väihijärven rantakaava
  6. Metsä-Salkinojan rantakaava (Väihinjärvi ja Lauttastenjärvi)
  7. Väihijärven ranta-asemakaavan muutos
  8. Moision tilan ranta-asemakaava

  9. Juupavaaran ranta-asemakaavan muutos, hyväksytty valtuustossa 25.9.2017

 10. Perttulan tilan ranta-asemakaava, hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2017 pykälä 49