Siirry sisältöön

Mihin yhteiseen hyvään käyttäisit 30 000 euroa?

Juupajoen kunnan talousarviossa on vuonna 2024 varattu 30 000 euroa yhteen tai useampaan kuntalaisten ideoimaan kohteeseen. Kutsumme juupajokelaiset mukaan yhteisiä varoja koskevaan ideointiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon eli osallistavaan budjetointiin.

Juupajoen kunnalla on kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen haettuja ja saatuja perintövaroja yhteensä noin 100 000 euron verran. Vuonna 2024 toteutetaan ensimmäinen osallistava budjetointi, jossa kuntalaiset ideoivat ja äänestämällä valitsevat hyvinvointia edistävän kohteen/kohteet 30 000 euron määrärahalla. Juupajoen kunnan kokoon ja suurempien kuntien vastaaviin osallistaviin budjetointeihin verraten määrärahan suuruus on merkittävä. 

Osallistavaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja monenlaisissa tilanteissa. Varoja ei voi kuitenkaan käyttää kunnan lakisääteiseen palvelutoimintaan, vaan nyt haetaan uusia ideoita ja kuntalaisten hyvinvointia lisääviä kohteita.

Osallistava budjetointi Juupajoella käynnistyy ideointivaiheella 26.2.-31.3. 2024. Ideointivaiheessa kuka tahansa voi jättää kuntalaisten hyvinvointia lisääviä ehdotuksia, jotka ovat toteutettavissa annetulla määrärahalla (30 000 euroa).

Seuraavassa vaiheessa kunnan johtoryhmä arvioi annetut ideat ja valitsee niistä soveltuvimmat, ennakkoon ilmoitetut kriteerit täyttävät ideat äänestysvaiheeseen. Äänestyksessä kuntalaisilta eniten ääniä saanut ehdotus tai eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka pysyvät yhteiseltä kokonaiskustannukseltaan annetussa määrärahassa (30 000 euroa) esitetään toteutettaviksi Juupajoen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus tekee lopullisen päätöksen määrärahan käytöstä 13.5.2024 kokouksessaan.

Lisätiedot