Siirry sisältöön

Tiedote sosiaaliasiavastaavatoiminnasta 1.1.2024 alkaen

Sosiaaliasiamiehen nimike muuttuu 1.1.2024 alkaen sosiaaliasiavastaavaksi
lain potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (739/2023) tullessa voimaan.
Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaava neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) sekä varhaiskasvatuslain (540/2018) soveltamiseen liittyvissä asioissa.

Sosiaaliasiavastaava on apunasi, kun tarvitset neuvoa ja tietoa
oikeuksistasi asiakkaana. Sosiaaliasiavastaavatoiminta perustuu lakiin. Jos
asiakas tai hänen läheisensä on tyytymätön sosiaalipalveluiden tai varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun, asiaa voi selvittää yhdessä sosiaaliasiavastaavan kanssa. Sosiaaliasiavastaavan tehtävä on neuvoa-antava – asiavastaava ei voi muuttaa päätöksiä, eikä toimi oikeusavustajana. Palvelu on
maksuton. 

Sosiaaliasiavastaavan lain mukaiset tehtävät ovat:
1) neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
2) neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen muistutuksen tekemisessä.
3) neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus tai muu asiakkaan
sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.
4) tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
5) koota tietoa asiakkaiden yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä.
6) toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiavastaavatoiminnan vastuuhenkilön tehtävänä on mm. seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja koota siitä yhdessä potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien kanssa vuosittain selvitys aluehallitukselle. Aluehallitukselle annettava selvitys on annettava lisäksi tiedoksi aluehallintovirastolle, kunnanhallitukselle sekä tarvittaessa muille palvelujen
järjestäjille ja tuottajille.
Lisäksi vastuuhenkilön tehtävänä on tehdä yhteistyötä eri sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiavastaavatoiminta kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen osalta kunnan tehtävänä on tiedottaa sosiaaliasiavastaavatoiminnasta varhaiskasvatuksessa.

Kunnan tulee lisäksi huolehtia siitä, että varhaiskasvatuksen muistutuksen tekeminen on asiakkaille mahdollisimman vaivatonta.
Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus tulee ensisijaisesti osoittaa asianomaisen kunnan kirjaamoon tai vaihtoehtoisesti toimipaikan vastuuhenkilölle eli Juupajoella päiväkodin johtajalle.
Muistutuslomakkeen tulee olla asiakkaiden saavutettavissa kuntien internet-sivuilla.

Yhteystiedot

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiavastaavina toimivat Sanna Juurakko ja Taija Mehtonen (vastuuhenkilö).

Sosiaaliasiavastaavaan saa yhteyden 2.1.2024 alkaen: 

  1. Puhelimitse (ma-to klo 9–11): 0405045249
  2. Tietoturvallisella viestin välityksellä: suomi.fi palvelun kautta
  3. Yleinen neuvonta sähköpostilla: sosiaaliasiavastaava@pirha.fi
  4. Kirjeitse: Hatanpäänkatu 3, 33900 Tampere