Siirry sisältöön

Juupajoen kunta ottaa käyttöön Saavutettava harrastus -merkin

merkin logo mustalla valkoista taustaa vasten

Juupajoen kunta ottaa käyttöönsä Saavutettava harrastus merkin. Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneet edistämään saavutettavuutta toiminnassamme. Otamme toiminnassa huomioon kaikenlaiset harrastajat. Meille voi turvallisesti kertoa tuen tarpeesta. Tavoitteenamme on, että jokainen osallistuja kokee onnistuvansa toiminnassamme.

Harrastuksia kaikille -suositukset
Jokaisella on oikeus itse valita, mitä haluaa harrastaa. Tällä hetkellä tämä oikeus ei kaikilla toteudu. Hyvä
saavutettavuus turvaa jokaisen oikeutta harrastaa, osallistua ja saada elämyksiä. Useat ihmisoikeussopimukset ja lait velvoittavat edistämään yhdenvertaisuutta ja huomioimaan
saavutettavuuden.

Harrastuksia kaikille -suosituksilla edistetään harrastustoiminnan saavutettavuutta. Saavutettavuuden
edistäminen lähtee liikkeelle moninaisuuden ymmärtämisestä ja sen huomioimisesta omassa toiminnassa.
Jokaisen harrastuksen järjestäjän tulee tehdä toimenpiteitä saavutettavuuden edistämiseksi, jotta voidaan päästä kohti yhdenvertaista harrastamista.

Suosituksilla pyritään edistämään saavutettavuuden toteutumista mahdollisimman laajasti ja
monipuolisesti. Harrastuksia kaikille -suositusten taustalla ovat ihmisoikeussopimukset ja lainsäädäntö sekä monialainen yhteiskehittäminen ja kokemukset toimivista ratkaisuista. Saavutettavuuteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyvään lainsäädäntöön voi tutustua linjausten alla olevan linkkilistan avulla.

Suositukset edellyttävät, että harrastuksen järjestäjät ja tuottajat arvioivat omaa toimintaansa, tunnistavat kehittämiskohteita ja ratkovat niitä suunnitelmallisesti. Työ vaatii sitoutumista, osaamista ja resursseja kaikilla tasoilla. Harrastuksia kaikille -suosituksiin liittyy henkilöstölle suunnattu verkkokoulutus. Koulutuksessa avataan suosituksia ja nostetaan esiin niiden kannalta merkityksellisiä valintoja ja ratkaisuja. (Koulutus valmistuu kevään 2024 aikana)

Harrastuksia kaikille -suosituksiin sitoutuneet organisaatiot voivat hyödyntää toimintansa viestinnässä myös Saavutettava harrastus -merkkiä. Saavutettava harrastus -merkki auttaa löytämään jokaiselle sopivan harrastuksen. Se on kaikille harrastusten järjestäjille tarkoitettu asennemerkki, jolla käyttäjä viestii ymmärtävänsä moninaisuuden ja osaavansa huomioida sen omassa toiminnassaan. Merkki toimii apuna harrastusten järjestäjien, harrastajien ja heidän läheistensä välisessä viestinnässä.

Harrastuksia kaikille -suositukset

Yleiset periaatteet

 1. Edistämme saavutettavuutta ja esteettömyyttä toiminnassamme, jotta jokaisen oikeus harrastaa
  toteutuisi.
 2. Tavoitteemme on, että jokaisella harrastajalla on mahdollisuus kokea onnistuvansa
  toiminnassamme turvallisesti omana itsenään.
 3. Tieto saavutettavuusratkaisujen tarpeesta ei vaikuta siihen, miten harrastuksen järjestäjänä
  suhtaudumme harrastajaan.
 4. Emme hyväksy kiusaamista, syrjintää tai häirintää toiminnassamme. Meillä on käytössä
  turvallisemman tilan periaatteet ja ohjeet ongelmatilanteisiin puuttumiseen.

  Saavutettavuutta edistävät toimintatavat
 5. Meille voi avoimesti ja luottamuksellisesti kertoa saavutettavuusratkaisujen tarpeesta. Teemme
  yhteistyötä osallistujan ja hänen läheistensä sekä avustajan kanssa. Pohdimme yhdessä, miten
  harrastaminen onnistuisi parhaiten.
 6. Mukautamme toimintaamme, pedagogisia ratkaisujamme ja oppimistavoitteitamme vastaamaan
  harrastajien erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.
 7. Järjestämme harrastuksia kielitietoisesti niin, että niihin voi osallistua myös kehittyvällä kielitaidolla.
 8. Tavoittelemme moninaisuutta henkilöstössämme.
 9. Toimintaamme pääsee mukaan myös ilman pääsykokeita.

  Rakennetun ympäristön esteettömyys
 10. Tavoitteenamme on toimia esteettömissä tiloissa. Mikäli tilamme eivät vielä ole esteettömät,
  sitoudumme niiden muokkaamiseen esteettömiksi tai järjestämme osan toiminnasta esteettömissä
  tiloissa.
 11. Toimitiloistamme on olemassa esteettömyystiedot, joissa kerromme myös tilojen mahdollisesta
  esteellisyydestä.

  Saavutettava viestintä
 12. Viestimme toimintamme saavutettavuudesta, esteettömyydestä ja esteellisyydestä.
 13. Viestimme saavutettavasti, selkeästi ja ymmärrettävästi sekä sanoin että kuvin.
 14. Verkkopalvelumme ovat saavutettavia.
 15. Pyrimme aktiivisesti tavoittamaan ja kutsumaan toimintaa mukaan kaikenlaisia harrastajia.
  Taloudellinen saavutettavuus (mikäli toiminta ei ole kokonaan maksutonta)
 16. Tarjoamme kohtuuhintaista toimintaa. Porrastamme hinnoittelua ja tarjoamme
  vapaaoppilaspaikkoja tai vastaavia (stipendejä tms.) niille, joilla ei muuten olisi varaa harrastaa
  meillä.
 17. Tarjoamme mahdollisuuden ilmaiseen kokeilukertaan tai -jaksoon.
 18. Avustaja tai läheinen voi olla tukena mukana harrastuksessa. Avustava henkilö pääsee aina
  maksutta mukaan.