Siirry sisältöön

Pistäpä joku nuorisokolumni!

Tällä kertaa blogissamme julkaistaan Juupajoen kunnan vapaa-aikakoordinaattorin ja nuorisovaltuuston ohjaajan Moona Rädyn kirjoitus. Teksti on alkuperin julkaistu KMV-lehden kolumnina 17.2.2023, tuolloin hieman lyhennettynä versiona.

Mikäli tämän kirjoituksen teema kiinnostaa, niin pysyhän kuulolla, sillä KMV-lehti tulee julkaisemaan Juupajoen nuorisovaltuustolaisten parityönä ja ohjaajansa tuella kirjoittamia kolumneja säännöllisesti vuoden 2023 aikana! 

Pistäpä joku nuorisokolumni!

Miten motivoida nuori, yläkouluikäinen nuori kirjoittamaan kolumnia paikallislehteen? Nuorille voi olla suuri kynnys ensinnäkin saada ajatuksensa paperille, mutta lisäksi jäsentää päässään sitä, mitä ja mistä aiheista lehteen voi kirjoittaa. Itsesensuuri ja muiden, etenkin oman ikäluokan nuorten oletetut mielipiteet painavat ja nostavat jo valmiiksi korkeaa kynnystä oman kirjoituksen julkaisuun.

Nuorisovaltuuston ohjaaja voi olla nuorten tukena tässä itseilmaisun prosessissa ja rohkaista jakamaan ajatuksiaan, vaikka ne eivät vielä olisikaan aivan valmiita. Päädyimme toteuttamaan nuorisovaltuuston kolumnivuoroa uudella tavalla, parityönä. Juupajoen nuorisovaltuuston seuraavilla vuoroilla kolumneissa pohdiskelemme samaa aihetta yhdessä ja tuomme esiin sekä nuoren, että ohjaajan näkemyksiä samasta aiheesta. Toivomme aiheiden herättävän keskustelua kahvitauoilla, perheissä ja etenkin päättäjissä ja asioiden valmistelijoissa kuntahallinnossa.

Ohitetaanko nuorten ajankohtaiset kirjoitukset?

Yhä kuntapäätöksenteon eri prosesseissa on aikuisia, jotka ajattelevat nuorisovaltuuston toiminnan olevan jonkinlaista puuhastelua tai pakon sanelemaa toimintaa, joka koetaan rasitteena. Mielenkiinnolla olen seurannut myös lähikuntien paikallispäättäjien reagointia nuorten kirjoituksiin ja aloitteisiin. Vain harva vaivautuu kommentoimaan tai ottamaan yhteyttä asian tiimoilta, vaikka asiasisältö olisikin ajankohtainen ja tärkeä. Nuorten ajankohtaiset kirjoitukset saatetaan ohittaa ajattelematta, sillä sisällön ei ajatella koskettavan omaa, jo nuoruuden ylittänyttä elämää riittävästi.

Nuorten asioiden edistäminen ja heidän kuuleminen jo valmisteluvaiheessa on jäänyt valitettavan monissa kunnissa muiden asioiden varjoon ja asia kuitattu sille, että onhan meillä lautakunnassa nuorisovaltuuston edustaja paikalla. Herättelisin nyt aikuisia vakavasti miettimään, pystyykö nuori asian tässä vaiheessa tuomaan nuorten näkemyksen asian käsittelyyn mukaan vai onko jo myöhäistä?

Nuorikin on päättäjä!

Vaikuttamisessa kaivataan kipeästi avoimempaa dialogia ja hyväksyntää erilaisista päättäjistä. Nuori on päättäjä siinä missä muutkin ja hänellä on erityisosaamista ja tietoa oman ikäluokkansa sisällöistä ja ymmärrystä ikätovereidensa tarpeista ja toiveista. Nuorisovaltuustolla on kyky ja mahdollisuus kerätä nopeastikin nuorten mielipiteitä yhteen ja ottaa niiden perusteella kantaa päätöksenteon pohdintoihin, missä nuoret ovat osallisina.

Nuorisovaltuustotoiminta on arvokasta ja tehokasta, kunhan me aikuiset annamme siihen mahdollisuuden. Mitäpä jos lukisimme jatkossa nuorten kirjoittamat kolumnit erityisen huolella ja pohtisimme, mitä keskustelua siitä saisi aikaiseksi päivän arkikeskusteluissa? Mitä mieltä olit nuorten kolumnista tänään? Arvostaisimme pientä ajatustenvaihtoa kirjoituksistamme ja otamme vastaan kahvipöytäkeskusteluiden yhteenvetoja siitä, mihin jatkopohdintoihin kirjoitukset ovat teitä lukijoita johdattaneet.

Tavoite parikolumneilla on lisätä keskustelua ja saada aikaan aitoja kohtaamisia ja kunnollista, vuorovaikutteista dialogia eri sukupolvien välille. Onko mitään motivoivampaa, kuin huomio siitä, että olet nostanut tapetille aiheen, johon tartutaan. Nuorille on tärkeää saada esiintuomistaan aiheista palautetta ja jonkinmoista osoitusta siitä, että heidät on kuultu omana itsenään. Näinhän me entiset nuoretkin toivomme. Nuorisovaltuustotoiminta ei ole väkipakolla aikuisten kokouksissa istumista mistään ymmärtämättä ja mihinkään osallistumatta, mutta se voi siksi tulla, aikuisten toimesta.

Kirjoittajana Juupajoen kunnan vapaa-aikakoordinaattori

Kirjoittaja on Juupajoen kunnan vapaa-aikakoordinaattori ja nuorisovaltuuston ohjaaja. Räty on kirjoittanut opinnäytetyönsä nuorten osallisuuden kokemuksista nuorisovaltuustotoiminnassa.