Siirry sisältöön

Nuorten vaikuttaminen

Juupajoen nuorilla on monia tapoja vaikuttaa. Ryhmämuotoisia tapoja vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin ovat mm. koulun oppilaskunnan hallitus, Juupajoen kunnan nuorisovaltuusto ja nuorisotilan talotoimikunta.

valtuustosalin pöydällä puheenjohtajan nuija ja alusta

Muistetaan kysyä nuorilta!

Mitä eri mahdollisuuksia juupajokelaisilla nuorilla on vaikuttaa kunnan nuorten asioihin?

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tarkoitus on tuoda nuorten näkökulmat kunnan päätöksiin ja edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä. Nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävä on tuoda esiin mahdollisuuksia, miten tämä saadaan aikaiseksi ja rohkaista nuoria tekemään omia aloitteita nuorten elinolojen sekä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Juupajoella.

Juupajoen nuorisovaltuusto 2023 – 2025:

Puheenjohtaja: Tuomas Suoranta
Varapuheenjohtaja: Miica Palomäki
Sihteeri: Aino Äikäs (myös edustajana hyvinvointialueen Nuvassa)
Sosiaalisen median tiimi: Senja Kivinen, Siiri Lahtinen ja Julia Salomaa
Edellä mainittujen lisäksi nuorisovaltuuston jäsen on myös Eelis Lauttaanaho.

Kummivaltuutettu: Eveliina Helpiölä
Nuorisovaltuuston ohjaaja: Moona Räty 

Oppilaskunnan hallitus

Juupajoella nuorten vaikuttajaryhmänä toimii myös koulukeskuksen oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa sekä edistää vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunta voi vaikuttaa koulun arjen asioihin esim. koulun teemoihin, juhliin ja kouluympäristöön.

Oppilaskunnan hallitusta koulukeskuksella ohjaa:

Talotoimikunta

Uutena vaikuttamisen ryhmänä syksyllä 2023 aloittaa nuorisotilan oma talotoimikunta

Talotoimikunta valitaan innokkaista nuorisotilakävijöistä. Nuoret kokoontuvat suunnittelemaan nuorisotilalla järjestettäviä tapahtumia, ideoimaan tempauksia ja pohtimaan mitä nuorisotilalla voitaisiin tehdä paremmin. Nuoret toteuttavat tapahtumat pääosin itse, aikuiset nuorisopalveluiden työntekijät taustatukena.

Toiminnan tarkoitus on motivoida nuoret sitoutumaan toimintaan, tukea kaverisuhteiden rakentumisia ja yhteisöllistä tekemistä sekä lisätä osallisuutta juupajokelaisissa nuorissa.

Talotoimikunnasta lisätietoja:

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista lisätietoja: