Hyppää sisältöön
kukkaloistoa_koskitiella_2.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Vanhuspalvelut tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin juupajokilaisille vanhuksille ja heidän omaisilleen sosiaali- ja kansanterveyslain mukaisia kotona asumista tukevia palveluja, omais- ja perhehoitoa, pitkäaikaista hoivaa sekä asumispalveluja omissa ja yksityisissä hoito- ja palvelukodeisssa.

Arvot ohjaavat vanhuspalvelutyötä. Arvot näkyvät asenteissa ja tavoissa, miten ikääntyvät ja ikääntyneet kuntalaiset otetaan huomioon aktiivisina toimijoina sekä palvelujen käyttäjinä. Arvoina Juupajoen vanhuspalveluissa on asiakkaiden tasavertainen kohtelu, palveluiden riittävä saatavuus, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus.

Juupajoen kunnan vanhustenpalveluilla edistetään ja ylläpidetään ikäihmisten hyvinvointia järjestämällä palvelut ikäihmisten tarpeet huomioonottaen oikea-aikaisesti ja tasavertaisesti. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö tuo ikäihmisille turvallisuutta vastuullisella työnteollaan,.

Tavoitteena vanhuspalveluissa on vanhusten laitoshoidossa olevien määrän vähentäminen ja erilaisten kotona asumisen tukimuotojen kehittäminen ja toteuttaminen sekä hoitoisuusmittariston hyödyntäminen palvelutarpeen arvioinnissa.

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00