Siirry sisältöön

Kunnanvaltuusto

Juupajoen kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 17-jäseninen valtuusto. 

Päätösvalta

Valtuusto päättää mm.:

Valtuusto asettaa hallintokunnille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Se päättää myös kunnan hallinnon rakenteesta sekä lautakuntien ja viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Lisäksi valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja kunnanjohtajan.

Valtuusto voi tehdä päätöksiä vain kunnanhallituksen valmistelemien esitysten pohjalta.

Valtuusto seuraa kunnan asioiden hoitoa talousarvion toteutumisvertailujen ja tilinpäätösten avulla.

Valtuuston puheenjohtajana toimii 1.8.2021 – 31.5.2023  Taija Heletoja, 1. varapuheenjohtajana  Juho Eskola ja 2. varapuheenjohtajana Carita Saarinen. Valtuuston kokouksissa ovat läsnä kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintopäällikkö.

Valtuuston kokoonpano 2021 – 2025

Puheenjohtaja
Heletoja Taija

1. varapuheenjohtaja
Saarinen Carita

2. varapuheenjohtaja
Kaarema Jutta

Heimo Päivi
Helpiölä Eveliina
Kaarema Jutta
Kallenautio Johanna
Karvinen Tarja
Liski Ulla
Musturi Timo
Pulkkinen Jari
Rae Pekka
Sahra Lauri
Suosaari Veikko
Valldén Mikko
Vihersalo Anita
Välttilä Iiri


Valtuutettujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@juupajoki.fi