Siirry sisältöön

Vanhus-ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväyliä erityisesti ikääntynyttä ja vammaispalveluita käyttävää tai niiden tarpeessa olevaa väestöä koskevissa asioissa. Vanhus- ja vammaisneuvostoina voivat toimia muunkin nimiset jo valmiina olevat yhteistyöelimet. Juupajoella on toiminut v. 2017 alkaen yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto, sillä pienessä kunnassa on nähty tarkoituksenmukaiseksi yhdistää kaksi eri vaikuttamistoimielintä.

Neuvoston toiminta Juupajoella

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa hyvinvointialueen tai kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Neuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että sekä ikääntyneen väestön että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.

Juupajoen vanhus- ja vammaisneuvostoon nimetään jäseniä vanhus- ja vammaisjärjestöistä sekä lisäksi kunnanhallitus nimeää neuvostoon jäsenen puheenjohtajaksi ja varajäsenen. Neuvoston kokouksiin kutsutaan mukaan myös hyvinvointialueen asiantuntijoita.

Neuvosto toimii sääntöjensä mukaisesti edustamiensa tahojen edunvalvojana ja tekee aloitteita Juupajoen kunnalle vanhuksia ja vammaisia koskevissa asioissa.

Vuonna 2023 vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan tärkein painopiste on ikäihmisten sekä vammaisten/eri sairausryhmiin kuuluvien ihmisten edunvalvonta, mitä lakikin edellyttää. Siihen kuuluu mm. sen seuraaminen, mitä eri puolilla tapahtuu, lausuntojen antaminen, kunnan muiden erillisten toimenpiteiden seuranta ikäihmisiä ja vammaisia/erilaisia sairausryhmiin kuuluvia ihmisiä ajatellen.

Tehtävät

Kokoonpano 2023-2025

Neuvoston kokoonpano julkaistaan heti, kun yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat valinneet edustajansa.

Anne Tuovila
Juupajoen kunnan edustaja, sihteeri ja koollekutsuja