Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksujen ylin maksu on 295 euroa ja alin 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi maksusta päätettäessä katsotaan aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi.

Maksuja määrätessä maksun suuruuteen vaikuttaa

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10,7 prosenttia perhekoon mukaisen tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Perhekoko 2

  • tuloraja 3874 euroa, korkein maksu määräytyy 6626 euron tuloilla

Perhekoko 3

  • tuloraja 4998 euroa, korkein maksu määräytyy 7750 euron tuloilla 

Perhekoko 4

  • tuloraja 5675 euroa, korkein maksu määräytyy 8427 euron tuloilla

Perhekoko 5

  • tuloraja 6353 euroa, korkein maksu määräytyy 9105 euron tuloilla

Perhekoko 6

  • tuloraja 7028 euroa, korkein maksu määräytyy 9780 euron tuloilla

Asiakasmaksupäätös on voimassa toistaiseksi. Uusi maksupäätös tehdään mikäli perheen tuloissa tai perheen koossa tapahtuu muutos.

Jos varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä koskeva päätös perustuu huoltajan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Huoltajat tekevät Wilmassa tuloselvityksen, johon lisätään liitteeksi viimeisimmät palkkatositteet, päivärahapäätökset jne.  Huoltajat voivat antaa tuloselvityksen yhteydessä myös luvan käyttää tulorekisteriä sekä Kelan Kelmu-järjestelmää, joista varhaiskasvatuksen järjestäjä voi tarkistaa perheen tulot sekä saadut etuudet.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti maksu peritään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8.-31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa yhtäjaksoisesti edellisen vuoden elokuusta alkaen. Lain 10 §:n mukaan peruuttamatta jätetystä loman ajaksi varatusta varhaiskasvatuksesta voidaan periä puolet kuukauden asiakasmaksusta. 

Esimerkki 1 asiakasmaksusta

Perheen koko on kolme, yksi varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Lapsella on 100 prosenttinen hoitoaika. Perheen yhteenlasketut kuukausitulot ovat yhteensä 5583 euroa

(5583 euroa – 4998 euroa) * 0,107 = 63 euroa

Esimerkki 2 asiakasmaksusta

Perheen koko on neljä, kaksi varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Lapsilla on 80 prosenttinen hoitoaika. Perheen yhteenlasketut kuukausitulot ovat yhteensä 7300 euroa.

  1. lapsi: (7300 euroa – 5675 euroa) * 0,107 * 0,80 = 139 euroa
  2. lapsi: 139 euroa * 0,40 = 56 euroa

Kysy tarkempia tietoja