Siirry sisältöön

Perusopetuksen sähköinen asiointi Wilmassa

Wilman kautta hoidetaan virallinen asiointi perusopetuksessa. Wilmasta löytyy oppilaan opiskeluun liittyvät keskeisimmät asiat. Lisäksi se toimii vanhempien ja henkilökunnan viestinvälityksessä sekä asioiden yleisessä tiedottamisessa. Myös henkilökunta viestii keskenään Wilman avulla kätevästi.

Wilma on kodin ja koulun välinen yhteydenpitoväline ja se on käytössä Juupajoella
varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä molemmilla kouluilla ja lähes kaikilla oppilailla.

Wilma on kouluissa käytettävissä oleva verkkoselain, jota opettajat käyttävät työssään työkaluna. Wilmaan voi lisätä tietoa esimerkiksi oppilaan poissaoloista, arvioinnista ja muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Huoltajat voivat seurata lapsen koulunkäyntiä Wilman avulla. Opettajat ja huoltajat voivat pitää yhteyttä toisiinsa sovelluksen erilaisten viestitoimintojen avulla.
Wilma otetaan käyttöön jo lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja tunnukset voivat säilyä koko koulupolun ajan.

Alaluokilla viestintä tapahtuu erityisesti huoltajien ja luokanopettajan välillä. Kolmannesta luokasta alkaen myös oppilaat saavat omat tunnuksensa. Wilman käytöllä pyritään parantamaan kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Se antaa huoltajille mahdollisuuden seurata aiempaa paremmin oppilaan koulutyötä.

Siirryttäessä sähköiseen yhteydenpitoon voi viestintä olla myös aiempaa huomattavasti monipuolisempaa. Samalla säästetään merkittävästi kustannuksia mm. kopioinnissa. Wilman käyttö on siis ekologista ja taloudellista.