Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyö

Juupajoella liikenneturvallisuuden parantamista ja viisaan liikkumisen edistämistä käsitellään osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä kokoontuu aiheen tiimoilta pari kertaa vuodessa ja sopii edistettävistä asioista (etenkin liikennekasvatustyön osalta). Liikenneturvallisuusteema sisältyy myös valtuustokausittain laadittavaan hyvinvointikertomukseen.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Pirkanmaan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma valmistui vuonna 2013. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää monipuolisen katsauksen seudun liikenneturvallisuuden nykytilanteeseen, laaja-alaisen toimenpideohjelman liikenneturvallisuusongelmien parantamiseksi sekä suuntaviivat kuntien liikenneturvallisuustyön aktivoimiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetään laaja joukko kuntien (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Ruovesi ja Virrat) eri toimialoille, Pirkanmaan ELY-keskukselle, Liikenneturvalle ja poliisille vastuutettuja toimenpiteitä. Toimenpiteitä on esitetty liikennekasvatusta, liikenneympäristön parantamista, liikenteen valvontaa, suunnitteluperiaatteita ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä koskien.

Vinkkejä liikennekasvatustyöhön

Ennaltaehkäisevää liikenneturvallisuustyötä ja liikkumisvalintoihin vaikuttamista tehdään kunnassa käytännön tasolla jokapäiväisessä virkamiestyössä sekä kanssakäymisessä eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevien asukkaiden kanssa.

älle sivulle on koottu hyödyllisiä linkkejä ja aineistoja eri ikäryhmien liikennekasvatustyöhön.

Yleiset

Lapset

Nuoret

Työikäiset

Ikäihmiset