Siirry sisältöön

Koskitalot Oy:n asunnot

Koskitalot Oy:n vuokra-asuntotarjonta

Koskitalot Oy:llä on vuokrattavia asuntoja seuraavissa kohteissa

Talo 1: Korkeakoski, Koskitie 49, kerrostalo

Talo 2: Korkeakoski, Kiertotie 6, kerrostalo

Talo 5: Korkeakoski, Rivikaarre 2, rivitalo

Talo 6: Korkeakoski, Walleniuksenkatu 7, rivitalo

Talo 7: Korkeakoski, Koivutie 3 – 4, rivitalo

Talo 8: Korkeakoski, Poikkikuja 2 – 4, rivitalo

Vuokra-​asuntojen hakeminen

Asukkaita valittaessa otetaan huomioon hakijan vuokranmaksukyky sekä luottotiedot. Hakijalle pyritään osoittamaan maksukykynsä mukainen asunto. Mikäli luottotiedoissa on häiriöitä, ei pääsääntöisesti tehdä vuokrasopimusta.

Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Asiointisi tallentuu lähettämisen jälkeen omaan Suomi.fi viestit-​palveluusi, josta voit vaikka
tulostaa lähettämäsi lomakkeen
. Palvelun kautta viestit kulkevat myös lomakkeella
määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. Lomakkeen lähettämisestä ei tule erillistä ilmoitusta hakijalle.

Asuntohakemuksen liitteet

Vuokravakuudet

Koskitalot Oy perii yhden kuukauden vuokraa vastaavan vakuusmaksun vuokrasuhteen alkaessa. Vuokravakuudelle ei makseta korkoa.

Vakuusmaksu palautetaan vuokralaiselle vuokrasopimuksen päätyttyä huoneiston kunnon ja vuokranmaksutilanteen tarkistamisen jälkeen.

Asunnon irtisanominen

Vuokra-​asuntojen irtisanomisaika on 1 kuukausi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta (vuokranantajan irtisanomisaika).

Koskitalot Oy:n järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyisyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon talon muut asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet lukitaan talviaikana kello 20:00 ja kesäaikana kello 21:00. Ulko-ovien ollessa lukittuina niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ovet lukkiutuvat uudestaan. Kellarikäytävien ulko-ovet, samoin kuin käytävältä porrashuoneisiin, tai muihin tiloihin johtavat ovet on pidettävä lukittuina jatkuvasti. Tilojen käyttäjien on huolehdittava ovien lukitsemisesta ja valojen sammuttamisesta käytön päätyttyä.

Turha oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty.

Tupakointi kaikissa talon yhteisissä sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.

Talosaunoissa on noudatettava siisteyttä ja otettava huomioon seuraavat käyttäjät. Saunaa saa käyttää vain oman saunavuoron aikana. Saunavuoroja saa tilata kiinteistönhoitajalta. Tupakointi talosaunojen pukuhuoneissa on ehdottomasti kielletty.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäädöksiä.

Yhteisissä polkupyörä- ja kelkkavarastoissa saa säilyttää vain käytössä olevia kulkuvälineitä. Varastoja ei ole tarkoitettu käytöstä poistettujen välineiden säilyttämiseen.

Porrashuoneiden ulosmenotasoilla ei saa säilyttää lastenvaunuja, lasten polkupyöriä, tai muita sellaisia välineitä, jotka haittaavat esteetöntä kulkua. Jos kyseisiä välineitä säilytetään porrashuoneessa, on ne säilytettävä kellarikerroksen tasanteella siten, että ne eivät ole kulkutiellä.

Pesutupa, mankelihuone ja kuivaushuoneet on aina käytön jälkeen puhdistettava. Talon pesutupaa, mankelihuonetta ja kuivaushuoneita saa tilata käyttöön kiinteistönhoitajalta, tai erikseen sovitulta näiden tilojen valvojalta.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä niille varattuihin jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset määräykset jätteiden lajittelusta.

Muiden kuin talousjätteiden poisviennistä on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ensisijaisesti vain niille varatuilla paikoilla.
Moottoriajoneuvojen turha joutokäynti on kielletty.

Autolämmityspistorasialla varustettuja pysäköintipaikkoja voi varata kiinteistönhoitajalta.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti kello 22:00-7:00 välisenä aikana on vältettävä naapureita häiritsevää melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle. Kiinteistön lämmitysjärjestelmään liittyvät huoltotyöt, kuten pattereiden ilmaukset, on jätettävä kiinteistönhoitajan tehtäväksi. Samoin kiinteistön vesijohtoverkkoon liitettyjen hanojen ja muiden vesilaitteiden huoltotyöt.

Astianpesukoneiden asennuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesi- ja viemäriliitosten tiiviyteen. Astianpesukoneiden ja pyykinpesukoneiden asennus on asukkaan vastuulla ja kiinteistön edustajalla on oikeus tarkastaa kytkentöjen tiiviys. Jos asukkaan asentama, tai asennuttama vesilaite aiheuttaa kiinteistössä vesivahingon, on asukas velvollinen korvaamaan kiinteistölle aiheutuneet vahingot, tai ainakin kiinteistön vakuutuksen omavastuuosuuden.

Muutos- ja korjaustöitä ei huoneistoissa saa tehdä ilman yhtiön hallituksen lupaa.

Huoneistojen oviin ei saa kiinnittää omia nimikilpiä tai muita vastaavia ilman yhtiön hallituksen lupaa.

Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia, tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu vain parvekkeiden kaiteiden sisäpuolella.

Muuttoilmoitukset

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi ja sisäasiainministeriön talosuojelumääräysten noudattamiseksi on huoneistoon muutosta ja poismuutosta aina ilmoitettava yhtiön edustajalle. Samoin yhtiön edustajalle on ilmoitettava huoneistossa asuvien asukkaiden määrä.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella on lemmikkieläimet pidettävä kytkettyinä, tai muulla tavoin on varmistettava, että ne eivät häiritse talon muita asukkaita, tai talossa muutoin luvallisilla asioilla liikkuvia. Lemmikkieläimet eivät saa liata rakennusta, eivätkä tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla alueilla, tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Piha-alueet

Kiinteistön piha-alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta liikuttaessa moottoriajoneuvoilla, tai muilla liikennevälineillä.

Piha-alueilla on noudatettava yleistä siisteyttä, kuten muissakin kiinteistön tiloissa.

Piha-alueilla ei saa häiritä naapureita. Erityisesti kello 22:00-7:00 välisenä aikana on vältettävä naapureita häiritsevää melua.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Nämä järjestysmääräykset on vahvistettu noudatettavaksi Koskitalot Oy:n taloissa. Rivitaloissa määräyksiä sovelletaan niiltä osin, kuin määräykset eivät koske talon kellaritiloja, porrashuoneita ja parvekkeita.

HALLITUS

Ohjeita poismuuttajalle

Asunnon irtisanominen

Vuokra-asuntojen irtisanomisaika on 1 kuukausi. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta (vuokranantajan irtisanomisaika).

Tästä voit ladata asunnon irtisanomisilmoituslomakkeen(avautuu uuteen ikkunaan), jonka voit tulostaa ja täytön jälkeen palauttaa tekniseen toimistoon, osoite Koskitie 50, 35500 Korkeakoski.

Loppusiivous

Jotta myös seuraavalla asukkaalla olisi viihtyisä ja mukava koti, tulee huoneisto siivota ennen muuttoa.

Edellytämme siivouksessa:

 • uunin lieden ja peltien puhdistamista (liesi tulee vetää paikoiltaan ja tausta ja lattia pestä)
 • jääkaapin ja pakastimen sulattamista ja puhdistamista
 • liesituulettimen suodattimen puhdistamista
 • kaappien, hyllyjen ja laatikostojen pyyhkimistä kostealla
 • lattioiden pyyhkimistä kostealla ja roskien vientiä
 • kylpyhuoneen wc-istuimen, pesualtaan ja lattiakaivon puhdistamista
 • saunan lauteiden pesemistä
 • parvekkeen tai takapihan siistimistä ja puhdistamista
 • varaston tyhjentämistä

Mikälihuoneisto on jätetty siivoamatta muuton yhteydessä, veloitamme vakuudesta siivouskulut.

Avaimet

Kaikki saadut sekä mahdollisesti myöhemmin teetetyt avaimet tulee palauttaa toimistoomme viimeistään viimeisenä hallintapäivänä. Mikäli kaikkia avaimia ei palauteta, veloitamme avainpantin lisäksi vuokravakuudesta uudelleensarjoittamisesta aiheutuneet kulut.

Muuttotarkastus

Tarkastuksessa todetaan asunnon nykyinen kunto sekä mahdolliset viat, jotka asukas on huolimattomuudellaan aiheuttanut. Tarkastusta varten asunnon tulee olla tyhjä ja siivottu. Huoneiston tarkastamista varten ottakaa yhteyttä isännöitsijään. Tarkastuksen suorittaa joko isännöitsijä tai kiinteistöhuollon edustaja.

Huomaa!

 • Huoneistoon asennettuja sälekaihtimia ei saa poistaa eikä Koskitalot Oy maksa kaihtimista korvauksia.
 • Samoin mahdollinen turvalukko täytyy jättää paikoilleen ja avaimet (avainkortteineen) palauttaa toimistoomme.
 • Kattorasiat kuuluvat asuntoon.Veloitamme jatkossa puuttuvista kattorasioista.
 • Lemmikkieläinten aiheuttamat vaurioista perimme kohtuullisen korvauksen ensisijaisesti  vuokravakuudesta, muutoin korjauslaskun mukaan.
 • Mikäli kylpyhuoneen seiniin on kiinnitetty poraamalla omia kalusteita, tulee kalusteet jättää paikoilleen.

Muuttojäte

Yhtiön jäteastiat on tarkoitettu ainoastaan talousjätteelle. Käytöstä poistuneet huonekalut ym. kodinesineet on itse toimitettava kaatopaikalle. Jätekatokseen jätetyistä tavaroista veloitamme
niistä aiheutuneet kulut.

Vakuus

Vakuusmaksu palautetaan asukkaan osoittamalle tilille, kun huoneisto on tarkastettu. Vakuusmaksu palautetaan täysimääräisenä, jos maksusaatavia ei ole, kaikki avaimet on palautettu, huoneisto on siivottu ja moitteettomassa kunnossa.

Terveisin

Koskitalot Oy:n isännöitsijä

Tiedustelut

Koskitalot Oy:n kiinteistöhuolto