Siirry sisältöön

Onko Juupajoki sydänturvallinen kunta?

Elvytystä sydäniskuria apuna käyttäen

Mitä on sydänturvallisuus?

Sydänturvallisuuden taso muodostuu tällä hetkellä neljästä eri mittarista. Ne kuvaavat sydäniskurien määrää, niiden sijoittelua sekä sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta alueella ja näiden yhteisvaikutusta alueen sydänturvallisuuteen. Lisäksi mukana on ensiapukoulutusten suhteellista määrää kuvaava apumittari.
Vaikka kunnat eivät ole yksin vastuussa oman alueen sydänturvallisuudesta, niillä on mahdollisuus toimia aktiivisina sydänturvallisuuden viestijöinä ja asian omistajina niin kuntalaisten kuin paikallisten yritysten ja yhteisöjen suuntaan.

Sydäniskuri – mikä ja missä?

Sydäniskuri eli defibrillaattori on laite, jolla pyritään palauttamaan sydän lyömään normaaliin tahtiin.

Sydänpysähdystilanteessa soita 112, aloita elvytys ja ohjeista joku hakemaan sydäniskuri paikalle.

Kun sydän on pysähtynyt, on kiire auttaa. Sydänpysähdystilanteessa sydän ei pumppaa verta aivoihin eikä muualle elimistöön. Apua tarvitaan minuuttien sisällä.

Jos paineluelvytys ja sydäniskurin käyttö aloitetaan alle viiden minuutin kuluessa, selviytymismahdollisuudet moninkertaistuvat.

Sydänpysähdystilanteissa ensimmäisenä paikalla olevalla on tärkein rooli autettavan pelastamisessa.

Sydäniskureiden sijainti Juupajoella

Käytä kiireellisessä tilanteessa paikantamiseen 112 Suomi -sovellusta. Jos taas haluat tarkastella laajemmin vaikkapa oman asuinkunnan sydäniskurien sijainteja, defi.fi-palvelun hakutoiminto palvelee tässä parhaiten.

Sydänturvallinen Juupajoki

Juupajoki sijoittuu sydänturvallisuudessa hienosti Suomen kunnista kärkikymmenikköön! Sydäniskureita on hankittu lisää ja käytettävissä olevat löydät Defi.fi- sivustolta yllä olevasta linkistä.

Jokainen meistä voi vahvistaa omaa ja kunnan sydänturvallisuutta perehtymällä ensiavun antamiseen ja sydäniskurin käyttöön.

Sydänturvallinen Suomi- sivuilta löydät lisätietoa kuntien sydänturvallisuudesta.