Siirry sisältöön

Tutustutaan Juupajoen kunnan vapaa-aikakoordinaattoriin

Juupajoen kunnalla työskentelee vapaa-aikakoordinaattori, jonka erittäin monipuoliseen ja mielenkiintoiseen tehtävänkuvaan päästään nyt tutustumaan. Mitä ovat kunnan vapaa-aikapalvelut? Ja mitä koordinoitavaa niissä on? Millaisia työtehtäviä vapaa-aikakoordinaattorille kuuluu? Haastattelussa näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastasi Ronja Kiviaho, joka toimi kunnan vapaa-aikakoordinaattorin sijaisena 31.12.2022 asti.

Huomaathan, että blogitekstin alkuperäisen julkaisuajankohdan ja Ronjan sijaisuuden jälkeen Juupajoen kunnan vakituisena vapaa-aikakoordinaattorina toimii Moona Räty.

Millaisia ja mitä kunnan palveluita sinä koordinoit. Miksi niitä pitää koordinoida?

Kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Hyvinvointia tuottavat omalta osaltaan kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi. Näiden tarjoamien palveluiden käytännön toimet, yhteydet ja järjestelyt ovat meidän kunnassamme vapaa-aikakoordinaattorin työnimikkeen alle kuuluvia. Raportoin työssäni kunnan hyvinvointijohtajalle. Eri kunnissa samantyyppisen työtehtävän nimike voi olla esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori tai kulttuuri- ja liikuntakoordinaattori. Pienessä kunnassa ollaan tehokkaita ja täällä vapaa-aikakoordinaattori tekee töitä kaikkien kolmen eli kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoimen parissa. Vapaa-ajan mahdollisuuksia kunnassamme tässä koordinoidaan. Ja vaikka pieni kunta olemmekin, niin kyllä meiltä löytyy yllättävän paljon palveluita myös tällä saralla.

Olet osalle juupajokelaisista jo tuttu, mistä ihmeestä?

Olen tutuin ehkä koulukeskuksen koululaisille ja henkilökunnalle, sillä olen aiemmin työskennellyt Juupajoen kunnalla koulunuorisotyön kehittämishankkeessa, jossa aloitin tammikuussa 2021. Vaikka kyseinen hanke jatkuukin tämän vuoden loppuun, niin siirryin keväällä hoitamaan vapaa-aikakoordinaattorin sijaisuutta. Koulunuorisotyöhanke etenee suunnitelman mukaisesti, minun sijallani siellä on nyt vuoden loppuun asti Lähteenmäen Merita.

Mainitsit koulunuorisotyön, mitä se on? Onko se jotain muuta kuin kunnan nuorisotyö?

Se on osa kunnan nuorisotyön kokonaisuutta. Niin kuin kerroinkin, eri ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin monipuolinen tukeminen on kunnan tärkeä tehtävä. Nuorten kuntalaisten voidaan ajatella olevan kehitysvaiheeltaan omaa erityistä vaihetta elävä ryhmä, joka tarvitsee aivan tietynlaista tukea voidakseen kasvaa osallistuvaksi kuntalaiseksi. Kouluhan tietysti huolehtii omien raamiensa puitteissa tästä kasvatuksellisesta tehtävästä, huolehtien että perusopetuksen antamilla opeilla nuorilla on riittävät tiedot ja taidot oman näköisensä elämän elämiseksi tässä yhteiskunnassa. Koulunuorisotyössä nuoria voidaan kuitenkin kohdata ilman perusopetukseen liittyviä odotuksia tai paineita. Koulunuorisotyöntekijä on tavattavissa koulujen välitunneilla omassa Hupari -nimessä tilassa ja tarvittaessa erikseen sovitusti muutenkin. Erityisesti korona-aika on osoittanut, että koulunuorisotyölle todella on tarvetta – koulunuorisotyöstä voi saada tukea, kannustusta ja apua monenlaiseen nuoren elämään kuuluvaan. Osa nuorista, joiden kanssa tein työtä koulunuorisotyöhankkeessa saattaa edelleen soittaa minulle, kertoa kuulumisiaan tai kysellä neuvoja. Se lämmittää mieltä.

Tämä koulunuorisotyö siis kuuluu yhtenä osana vapaa-aikakoordinaattorin toimenkuvaan?

Kyllä, olen tukena sen toiminnan suunnittelussa ja organisoinnissa, hallinnollisen puolen lisäksi. Koululla tapahtuvan nuorisotyön rinnalla on myös muuta kunnan järjestämää nuorisotoimintaa, jonka näkyvimpinä esimerkkeinä ovat arki-iltojen nuorisokerhot Nuokkarilla eli vapaa-aikatalon tiloissa järjestettävät kerhot kuten köksäkööri, bändikerho ja vaikkapa taidenuokkari. Koulujen loma-aikana järjestetään leirejä, osin yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa, resurssien sallimissa rajoissa järjestetään tapahtumia jne. Tätä työtä tehdään yhdessä Pasurin Pirittan ja Lähteenmäen Meritan kanssa.

Tämän nuorisotyökokonaisuuden rinnalla vapaa-aikakoordinaattoriin työhön kuuluu omina kokonaisuuksinaan kulttuurin ja liikunnan palveluiden koordinointi. Osittain toki nämä kaikki edellä mainitut voivat kuntalaisen arjessa limittyä toisiinsakin. Jos käytän vielä noita nuoria esimerkkinä, niin paikallinen nuori voidaan kohdata niin koululla, illan harrastuskerhossa, liikuntaharrastuksen parissa tai vaikkapa kunnan järjestämän tapahtuman puitteissa.  Vapaa-aikakoordinaattori tekee kuitenkin yhtä lailla työtä kaikkien kuntalaisten eteen. On tärkeää tarjota kaikille kuntalaisille kiinnostavaa tekemistä vapaa-ajalle. Kunnan tehtävä on toimia resurssien sallimissa rajoissa tällaisten palveluiden järjestäjänä, toiminnan mahdollistajana sekä toimintaan kannustajana eri ikäisille ihmisille.

Millainen työtausta sinulla itselläsi on?

Viimeisimpänä olen valmistunut Kankaanpään opistosta nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Sieltä valmistuttuani pääsinkin heti mukaan tuohon aiemmin mainittuun koulunuorisotyöhankkeeseen. Ennen näitä, olen työskennellyt monipuolisissa työtehtävissä niin ulkomailla kuin Suomessakin, kerryttäen muun muassa hankeosaamista. Aikanaan kun valmistuin ammattikorkeakoulusta, muutin ulkomaille ja työskentelin Malesiassa yliopistoikäisten nuorisotyön parissa ja työskentelin koordinaattorina vaihto-opiskelijoille. Kaikkea olen jo ehtinyt työurallani tekemään, olen työskennellyt niin pörssiyhtiössä projektikontrollerina kuin seikkailumatkaoppaanakin testaamassa reittejä ja viidakkoseikkaluja. Myös erilaisissa työelämähankkeissa on tullut kartutettua kokemusta. Olen iloinen, että olen voinut hankkia kokemusta näin monelta eri näkökantilta. Toivon ja uskon, että siitäkin on hyötyä tässä, miten sen sanoisin, varsin monipuolisessa vapaa-aikakoordinaattorin tehtävässä. Tykkään tehdä työtä ihmisten kanssa.

Sijaistat Ruostilan Hennaa, joka on ollut pitkään Juupajoella vapaa-aikakoordinaattorina, mitä muutoksia sijaisuutesi kenties tuo?

Hennahan on tehnyt kerrassaan hienoa työtä, ja koulunuorisotyön hankkeessa työskentelin hänen alaisenaan. Hyvää ja toimivaa ei tietenkään kannata muuttaa, mutta varmasti jokainen sijainen tuo tullessaan jotain uutta, jonkinlaisen uuden tavan tarkastella kokonaisuutta. Toivottavasti pystyn hyödyntämään omia vahvuuksiani mahdollisimman hyvin tässä tehtävässä. Olen vetänyt paljon projekteja, ja sytyn työssäni siitä, että yhdessä tiimin kanssa luodaan yhteistä ymmärrystä asioihin. Mennään yhdessä eteenpäin, kun keksitään miten tämä ja tämä asia ratkaistaan. Hain sijaisuutta siksikin, että en ole aiemmin ollut kuntasektorilla töissä. Tyyppinä olen sellainen, että tykkään tehdä perusasioita pitkäjänteisellä, kehittävällä otteella.

Mitä ovat ne kulttuuripalvelut, joiden koordinoinnin kerroit kuuluvan työtehtäviisi?

Kulttuuripalveluiden yksiselitteinen tavoite on tukea ja tuottaa ihmisten kulttuurihyvinvointia. Kunta on yksi mahdollistaja, joka tulee paikallisten kulttuuriyhdistysten toimintaa. Juupajoella tämäkin työn osa-alue on erityisen kiinnostavaa, sillä meillä on niin osaavia ja aikaansaavia yhdistyksiä ja yrityksiä tällä kentällä. Tätä kulttuuriin liittyvää työtä tehdään yhdessä paikallisten yhdistysten sekä koulun, varhaiskasvatuksen ja esimerkiksi myös kirjaston kanssa, jolla tietysti on tärkeä rooli kulttuuritoimijana kunnassa.

Kulttuurikokonaisuuteen kuuluu myös erilaisten tapahtumien, kuten vaikkapa konserttien tai toukokuisen hyvinvointitapahtuman eli Kevätkarkeloiden kaltaisten tapahtumien suunnittelua, tuottamista ja toteutusta. Mukavaa on, että nyt näissä on osittain mukana myös kuntamarkkinointiprojekti. Ihan kaikkea mitä haluttaisiin kulttuurin eteen tehdä, ei aina voida tehdä koska pienen kunnan budjetit ovat kuitenkin melko rajallisia. Kekseliäisyydellä ja tuolla aiemmin mainitulla eri tahojen yhteistyöllä päästään jo pitkälle, niin että voidaan tarjota kulttuurihyvinvointia kaiken ikäisille kuntalaisille. Matkailijoiden näkökulmasta kuntamme kulttuuritoimijoiden rooli on näkyvä – esimerkiksi taidenäyttelytarjonta on kokoisellemme kunnalle kerrassaan komea.

Entä sitten liikuntapalvelut osana kunnan palvelukokonaisuutta, mitä siihen työhön kuuluu?

Liikunta on vahvasti juuri vapaa-aikaan kuuluvaa ja liikuntapalvelut osa harrastamiskokonaisuutta. Kunnan tehtävä on tukea hyvinvointia myös tällä saralla, mahdollistaa asioita, tarjota mahdollisuuksia niin omatoimiseen kuin ohjattuunkin liikuntaan. Tässä jälleen, yhteistyö paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa on olennaista. Tässä tuli mieleeni, että uusimpana urheiluseurana Juupajoen Wado-ryu karatejaosto mahdollistaa myös karaten harrastamisen Juupajoella.

Vapaa-aikakoordinaattorina vastaan myös liikuntatilojen ja ohjausresurssien järjestelyistä. Yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa pidetään huolta liikuntapaikoista, ja aina mahdollisuuksien mukaan kehitetään uuttakin. Kirjaston kanssa puolestaan yhteistyössä toimii liikuntavälinelainaamo. Haluan ehdottomasti korostaa, että vapaa-aikakoordinaattori yksinään ei saa kaikkea tapahtumaan, vaikka monessa mukana onkin. Aiemmin mainitut yhdistykset ovat tietysti tärkeässä roolissa, mutta kuntalaisten hyvinvointia niin liikunnan kuin kulttuurin saralla tuotetaan yhdessä kunnan muiden palveluiden ja eri viranhaltijoiden kanssa.

Liikunnan osalta kunta pyrkii resurssien sallimissa rajoissa järjestämään liikuntamahdollisuuksia niin järjestettynä liikuntana kuin omatoimisen liikkumisen vaihtoehtojen mahdollistajana. Tarjoamme yhdistyksille ja seuroille liikuntahallin maksuttomia käyttövuoroja jne.

Ohjaatko itse kerhoja, järjestätkö tapahtumia vai mistä työpäiväsi koostuu?

Näitäkin toisinaan, mutta kyllä koordinaattorin työhön kuuluu paljon myös hallinnollista työtä, esimiehen vastuisiin kuuluvia tehtäviä, sekä sitä kuuluisaa ”paperityötä”, yhteydenpitoa, selvittelyä, laskemista, tämäkin kaikki on sitä koordinointia. Tässä työssä ei ole kylläkään yhtään samanlaista päivää. Tiettyjä asioita tehdään tarkan suunnitelman mukaan, mutta joka päivään riittää kyllä myös yllätyksiä – äkkinäisiä tilanteita, jotka täytyy hoitaa, paljon puheluita ja sähköpostia. Kesäaikaan vapaa-aikatoimessa on myös paljon nuoria kesätyöntekijöitä, joiden esimiehenä toimin. Kesätyöntekijöillä on tärkeä rooli – toki aikuisten rinnalla –  kun järjestetään lapsille ja nuorille esimerkiksi kesäleirejä. Uimakoulujen opettajan esimiehenä toimin myös. Toimin ylipäätään paikallisten yhdistysten yhteyshenkilönä, joten sitä kautta työpäivään voi kuulua mitä moninaisempia, mielenkiintoisia asioita. Toimin jäsenenä kuntatiimissä, eli nimenomaan paikallisten yhdistysten ja seurojen yhteistyöfoorumilla. Järjestelen yhdistysten torivuorot jne.

Mielenkiintoista ja monipuolista siis, mitä muuta työhösi kuuluu?

Mitäs kaikkea tässä osaisinkaan luetella, pienempiä ja isompia tehtäväkokonaisuuksia on paljon. Toimin esimerkiksi Juupajoen kunnan nuorisovaltuuston eli NuVa:n ohjaajajana. Sitten yksi mainitsemisen arvoinen on Harrastamisen Suomen malli, jossa Juupajoki on mukana. Mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Tätä tehdään, suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Näitä Harrastushässäkkä -nimen alla olevia mahdollisuuksia on maksutta tarjolla eskareista ysiluokkalaisiin asti, nuoret ovat itse saaneet toivoa esimerkiksi liikuntakerhojen lajeja.
Vapaa-aikakoordinaattorina olen mukana myös hyvinvointijohtajan kanssa valmistelemassa hyvinvointiavustusten jakamista. Näiden avustusten tarkoitus on mahdollistaa se, että yhdistykset voivat tehdä oman näköistään toimintaa ja siten omalta osaltaan monipuolistaa kuntalaisten mahdollisuuksia nauttia kulttuurista, liikunnasta jne.

No sitten tietysti vapaa-aikakoordinaattori hallinnoi tilavarauksia esimerkiksi vapaa-aikatalolle ja liikuntahalliin sekä kuntosalille. Vapaa-aikatalosta haluan erityisesti korostaa, että se on monipuolisesti tarkoitettu kuntalaisten käyttöön. Arki-iltaisin siellä kokoontuu nuorisotoimen erilaisia kerhoja, mutta tiloja voivat hyödyntää myös seurat ja yhdistykset. Ja jonkun verranhan siellä on jo ollutkin kaikkea kivaa tapahtumaa, joulunavausta ja Kevätkarkelot – eli tapahtumia konserteista aina karateharjoituksiin.

Koordinoin myös yhteistyötä OsKon eli kansalaisopiston kanssa, sitä kauttahan myös on tarjolla hienoja harrastamisen mahdollisuuksia juupajokelaisille. Muita yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Pirkkaset eli Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuriverkosto, joka toimii alueen yhteisen lastenkulttuuritoiminnan hyväksi. Lisäksi esimerkiksi kulttuuriosuuskunta Uulu, joka perehdyttää lapsia ja aikuisia Suomen ja maailman musiikkikulttuureihin. Liikunnan saralla pyritään tekemään yli kuntarajojen yhteistyötä Sporttisydän -yhteistyössä. Toisaalta yli kuntarajojen järjestetään myös esimerkiksi erilaisia virkistysretkiä, tänä kesänä järjestetään yhdessä Oriveden kaupungin kanssa retket Korkeasaareen/Linnanmäelle sekä elokuussa PowerParkiin.

Ai niin, ja kyllähän normaalimiehityksellä vapaa-aikakoordinaattorin toimenkuvaan kuuluisi myös matkailumarkkinointi. Itse pääsen tässä siinä mielessä hieman helpommalla, kun sattumalta on käynnissä myös kuntamarkkinoinnin hanke ja sen projektityöntekijä huolehtii projektin ajan kuntamme matkailumarkkinoinnista. 

Toimenkuvasi on kyllä hengästyttävän monipuolinen, varmasti kiirettäkin välillä pitää. Mitä on työlistalla juuri nyt, hieman ennen juhannusta?

Huh, hommaa riittää. Monet edellä mainituista asioista on tavalla tai toisella työpöydällä pitkin vuotta tai jatkuvasti. Mutta jos jotain erityistä juuri tähän hetkeen kuuluvaa kertoisin, niin käynnissä on ohjaajien etsiminen ja rekrytoiminen erilaisiin ensi syksyn harrasteryhmiin. Ja kesätyöntekijöiden ohjaamien sekä palkkaamiseen liittyvä hallinnollinen työ tietysti. Koululaisten päiväleirilläkin olen poikennut hieman tuuraamassa ohjaajia. Kesäleirien osalta viimeisiä valmistelevia toimia tehdään jne. Käynnissä on myös Nummelan lentopallokentän kunnostus, mitä tehdään yhdessä paikallisen 4H-kerhon kanssa. Uimakoulut alkavat heinäkuussa. Eli kivasti on hommaa.

Ja erityisen jännääkin on luvassa, olen nimittäin matkustamassa Erasmus-työntekijävaihtoon Kroatiaan vielä ennen juhannusta. Tämä liittyy siihen, että myöhemmin kesällä Juupajoelta on lähdössä ensimmäistä kertaa 7 nuorta kansainväliseen nuorisovaihtoon Erasmus+ -toiminnan kautta. Tämä minun käyntini siellä sisältää koulutusta ja on samalla tuota nuorisovaihtoa valmisteleva matka. Katsotaan, että siellä päässä on kaikki kunnossa sovitulla tavalla myöhemmin kesällä sinne matkaaville juupajokelaisille nuorille.

Jos katse siirretään jo ensi syksyyn niin, niin mitä erityistä sieltä haluat nostaa esiin?

Voi onhan siellä vaikka mitä mukavaa tulossa. Osa tässä mainituista tehtävistä liittyy vahvasti myös syksyyn mutta siellä ajankohtaisiin nousevat sitten syksyn päiväleiri koululaisille, joulun aikaan sijoittuva konsertti, kunnan yläpitämien latujen kuntoon saattaminen, koulunuorisotyön puolella Camera Obscura eli toiminnallinen viikko kaikille 5.-9. -luokkalaisille. Ja syksyllähän tietysti sitten alkaa ensi vuoden suunnittelu, talousarviot ja muut. Ihan kaikkea en vielä tiedäkään mitä syksy tuo tullessaan, tässä nyt osa mainittuna kuitenkin.

Kiitos ajastasi Ronja. Ehkä loppuun haluaisin kysyä, mitä vapaa-aikakoordinaattori itse tekee vapaa-ajallaan?

Hoidan perheen kaikenkarvaisia lemmikkejä lasten kanssa, nautin luonnosta hevosen selästä käsin ja reissailen. Ja mietin, että millä saadaan kukko kiekumaan itsensä pokaaleille Lylyssä :-).

Kiitos Ronja haastattelusta! Haastattelijana toimi kuntamarkkinointiprojektin työntekijä Mervi Kinnunen.

Blogiteksti julkaistu alkuperin 17.6.2022.

Ota yhteyttä Juupajoen kunnan vapaa-aikakoordinaattoriin Moonaan, joka aloitti työssään vuoden 2023 alussa