Siirry sisältöön

Juupajoelle haetaan perusopetuksen rehtoria

Juupajoen kunta hakee kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten joukkoon PERUSOPETUKSEN REHTORIA. Juupajoella rehtorina pääset aitiopaikalle vaikuttamaan kunnan lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä arkeen. 

Tutustu tehtävään ja hae Kuntarekryn kautta. Tästä linkistä pääset suoraan työpaikkailmoitukseen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/perusopetuksen-rehtori-578267/(siirryt toiseen palveluun) Hakuaika: 23.1.2024 – 12.2.2024  klo 15:00.

Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Asetuksen 3 §:n mukaisesti rehtorilla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Eduksi luetaan kokemus koulun johtamisesta tai muu vahva johtamiskokemus. Edellytämme hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Rehtori vastaa koulun toiminnan kokonaisuudesta, ja häneltä vaaditaan kykyä ajatella strategisesti. Hänen tulee pystyä hahmottamaan koulun tulevaisuuden suuntaa ja kehittämään koulun toimintaa sen mukaisesti.

Rehtori vastaa koulun opetus- ja kasvatustyön laadusta ja kehittämisestä. Hänen tulee olla perillä opetussuunnitelmasta ja siitä, miten sitä toteutetaan koulussa. Rehtori myös osallistuu opetukseen ja kasvatukseen liittyvien päätösten tekemiseen.

Rehtori vastaa koulun hallinnollisista tehtävistä. Hänen tulee huolehtia esimerkiksi koulun taloudesta, tiloista ja turvallisuudesta. Rehtori myös vastaa koulun markkinoinnista ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.

Arvostamme ratkaisukeskeistä ja valmentavaa työtapaa, verkostotyötä, kehittämishalukkuutta ja yhteistyökykyä. Lisäksi katsomme eduksi näyttöjä pedagogiikan vaikuttavasta johtamisesta sekä kokemusta muutoksen johtamisesta

Arvostamme osaamistasi ja kannustamme sinua ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoasi. Tarjoamme myös hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja kulttuurietu sekä kattavat työterveyspalvelut).  Olemme sitoutuneet toteuttamaan työyhteisössämme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta.

Yhteystiedot:

Perusopetuksen rehtori Lea Nurminen, p. 050-511 2836
Hyvinvointijohtaja Anne Tuovila, p. 050-591 5456